Gastrostoma u liječenju novorođenčadi s disfagijom neuromuskularnog porijekla

Tijekom zadnje dvije godine liječili smo dva novorođenčeta sa smetnjama gutanja, kod kojih peroralna prehrana nije bila moguća zbog istovremene aspiracije. Prvi bolesnik imao je kliničku sliku Opitz-Frias, a drugi Pierre-Robin sindroma. Disfagične tegobe s aspiracijama u ovih bolesnika uzrokovale su respiratornu ugroženost i teško opće stanje uz izostanak napredovanja u tjelesnoj težini. Opći neurološki status ovih bolesnika bio je uredan. Radiološkim i endoskopskim pretragama nije dokazan anatomski uzrok disfagičnih tegoba s aspiracijom. Liječenje je pokušano prehranom putem nazogastrične sonde, ali zbog regurgitacije želučanog sadržaja uz sondu i povraćanja, tegobe nisu bile ublažene. Provođena je i parenteralna nadoknada, odnosno prehrana. U oba je bolesnika, tijekom drugog mjeseca života, učinjena gastrostoma. Putem gastrostome omogućena je dobra prehrana i porast tjelesne težine, a poboljšan je i respiratorni status. U prvog bolesnika akt gutanja je maturirao tijekom idućih devet mjeseci i dalje je bez tegoba hranjen peroralnim putem. U drugog bolesnika gutanje je bilo poremećeno duže vrijeme, tako da je gastrostomski kateter izvađen nakon šesnaest mjeseci, kada je postala moguća peroralna prehrana. Gastrostoma je doprinijela liječenju ovih bolesnika i pokazala prednost u odnosu na hranjenje putem nazogastrične sonde, odnosno parenteralno.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: A. Car, D. Gogolja, S. Višnjić
Referenca rada:
DOI: