Ekspresija proliferacijskih antigena (ki-67 i pcna), p53 i bcl-2 u kongenitalnim sakrokokcigealnim teratomima

Analizirani su bolesnici s kongenitalnim sakrokokcigealnim teratomom liječeni u Klinici za dječje bolesti Zagreb u razdoblju od 1985. do 1998. godine. Cilj rada bio je analizirati ekspresiju proliferacijskih antigena (Ki-67 I PCNA), bcl-2 i p53 u bolesnika s kongenitalnim sakrokokcigealnim teratomom. Bilo je osam pacijenata ženskog i dva muškog spola od kojih je u 8 dijagnosticiran zreli, a u 2 nezreli teratom. Imunohistokemijska analiza pokazala je slabo pozitivnu nuklearnu reakciju za Ki-67 u jednom slučaju, a umjereno pozitivnu u 6 slučajeva. Jako pozitivna reakcija za PCNA nađena je u jednom slučaju, dok je u 9 slučajeva bila slabo pozitivna. Za bcl-2 je slabo pozitivna reakcija registrirana u 2 slučaja. U 3 slučaja utvrđena je slabo pozitivna reakcija na p53, a u dva slučaja umjereno pozitivna. Pozitivna reakcija nađena je uglavnom u glija-stanicama. Nije opažena statistički značajna povezanost između ekspresije ovih čimbenika i veličine tumora, dobi i spola pacijenata. Također nije uočena razlika u ekspresiji ispitivanih antigena između nezrelih i zrelih teratoma. Na temelju ovih rezultata može se zaključiti da su ispitivani proliferacijski obilježivači Ki-67 i PCNA te p53 i bcl-2 prisutni u kongenitalnim sakrokokcigealnim teratomima, a njihovu moguću ulogu u nastanku i razvoju tih tumora valja dalje istraživati na većim skupinama bolesnika.
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: L. Mikecin, K. Kondža, D. Butković, J. Čepin Bogović, I. Barišić, V. Đuranović, V. Herceg Čavrak, D. Bojić, K. Jurić, Z. Tolić, Z. Matek Mišak, B. Jakušić, J. Prežigalo, B. Javorović
Referenca rada:
DOI: