Pokretanje inicijative "Dječji bolnički odjeli - prijatelji djece"

Briga za bolesno dijete od davnine je bila posebno razmatrana, osobito što se tiče hospitalizacije djece. Velik je korak učinjen početkom 19. stoljeća, otvaranjem prvih dječjih bolnica, čime je liječenje djece odvojeno od liječenja odraslih. Tijekom 20. stoljeća uočava se negativan utjecaj hospitalizacije na dijete te se donose dokumenti u kojima se nastoji dotaknuti i problematika vezana uz dijete u bolnici, a pokreću se i akcije za humaniji pristup djetetu u bolnici. U Republici Hrvatskoj, u organizaciji Saveza društava "Naša djeca", Hrvatskog društva za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Hrvatske udruge medicinskih sestara - pedijatrijska sekcija u svibnju 1999. pokrenuta je akcija "Dječji bolnički odjeli-prijatelji djece". Prema modelu dosadašnjih UNICEF-ovih programa, program je razrađen u 12 koraka koje trebaju ostvariti dječji odjeli da bi nakon ocjenjivanja mogli dobiti prestižan naslov "Dječji bolnički odjeli-prijatelji djece". Inicijativa je izazvala velik odaziv dječjih bolničkih odjela te se gotovo 2/3 svih odjela u Hrvatskoj do sada priključilo navedenoj inicijativi.
Ključne riječi:
Kategorija: Zaštita djeteta
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: J. Grgurić, Z. Zakanj, E. Paravina
Referenca rada:
DOI: