Dijagnostički pristup cerebrovaskularnim bolestima u djece - evaluacija doplerovom metodom

Cerebrovaskularne bolesti (CVB) u djece kompleksan su medicinski problem s vrlo širokom i raznolikom etiologijom. Simptomatologija je često nespecifična i diskretna, a dijagnostika invazivna. Dok se traga za što neinvazivnijom metodom, koja bi mogla poslužiti kao "screening metoda", transkranijski dupleks dopler ultrazvuk (TCDD) na prvom je mjestu. TCDD preporučamo učiniti kod bolesnika s pulzirajućom glavoboljom, vrtoglavicom, konvulzijama, hemiparezom ili drugim neurološkim ispadima. U ovom radu prikazali smo osam bolesnika u dobi 1-16 godina koji su u zadnje dvije godine obrađeni u našoj Klinici zbog sumnje na vaskularnu bolest mozga. Kod šest bolesnika dokazan je ishemijski moždani inzult. Moždana cirkulacija ispitana im je TCDD-om. Kod svih bolesnika registriran je reduciran protok na strani ishemije, kao znak hipoperfuzije. Kontrolni TCDD nalazi normalizirali su se kod bolesnika s tranzitornim ishemijskim atakama, dok su ostali nepromijenjeni kod bolesnika s jasnim ishemijskim inzultom. Prema našem iskustvu te promjene su trajne. Kod bolesnika sa stenozom moždanih krvnih žila TCDD daje tipičan nalaz. TCDD-om kao neinvazivnom metodom mogu se, uz dobar klinički odabir bolesnika otkriti i druge CVB i pratiti promjene moždane hemodinamike. Terapija CVB-a u djece je često insuficijentna, jer nerijetko ostavljaju trajan neurološki deficit. Stoga preporučamo prevenciju rizičnih faktora, brzu i efikasnu akutnu terapiju, sprječavanje recidiva ishemije i kompletnu rehabilitaciju bolesnika, što zahtijeva timski rad.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: V. Đuranović. V. Mejaški-Bošnjak, B. Marušić-Della Marina, R. Duplančić-Šimunjak, L. Lujić, J. Leniček-Krleža, N. Huzjak, R. Huzjan
Referenca rada:
DOI: