Poredbena analiza dojenačke prehrane u Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji putem zdravstvene knjižice djeteta

Zdravstvena knjižica djeteta se kao način praćenja zdravlja djeteta primjenjuje u svim zemljama Europske zajednice. Tijekom 1998. godine provedeno je pilotsko ispitivanje primjenljivosti zdravstvene knjižice djeteta u tri hrvatske županije: Međimurskoj, Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj. Knjižica je individualni dokument, ali može poslužiti i za praćenje rasta i razvoja djece. Među ostalim podacima, zdravstvenom se knjižicom može pratiti i način prehrane djece, posebno dojenčadi. Rezultati su pokazali ovo: u dobi 1-2 mjeseca u sve tri promatrane županije, s obzirom na vrstu prehrane, najzastupljenija je prirodna prehrana. S 3-4 mjeseca prirodna je prehrana još na prvome mjestu, međutim, bilježi se porast umjetne prehrane nad dvovrsnom u Sisačko-moslavačkoj i Šibensko-kninskoj županiji. Vrlo nepovoljno stanje s prehranom dojenčadi u drugoj polovici dojenačke dobi bilježimo u Međimurskoj županiji s obzirom na visoku zastupljenost prehrane dojenčadi nativnim kravljim mlijekom (41%).
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: J. Grgurić, Z. Zakanj, D. Srnec, M. Hegeduš-Jungvirth, A. Persoglia-Petrac, A. Juroš, M. Batinica, R. Duplančić-Šimunjak, I. Ligutić, B. Ficnar
Referenca rada:
DOI: