Trajna spojna recipročna tahikardija

Prikazana je šestogodišnja djevojčica s trajnom spojnom recipročnom tahikardijom - "permanent junctional reciprocating tachycardia" (PJRT). Tahikardija je registrirana pri respiratornom infektu, a dijete nije imalo nikakvih simptoma srčane bolesti. PJRT je ortodromna AV re-entry trajna tahikardija s anterogradnim provođenjem kroz nodus, a retrogradnim sporim provođenjem kroz akcesorni snop najčešće smješten u posteroseptalnoj regiji. Radi se o rijetkom obliku trajne tahikardije koja se obično dijagnosticira u dječjoj dobi a dugoročno može izazvati miokardiopatiju. Kod naše bolesnice PJRT se manifestirala frekvencijom od 150/min, duboko negativnim P-valovima u II, III, aVF-u te V4-V6, dugim RP-intervalom - dužim od PR-intervala, a bez znakova srčane insuficijencije. Diferencijalnodijagnostički razmatrana je atrijska ektopična tahikardija (AET) s izvorištem u posteriornom dijelu septuma i atipična brzo-spora AV nodalna re-entry (AVNRT) tahikardija. Dijagnoza je postavljena na temelju EKG-a, urednog UZ srca i 24-satnog EKG monitoringa gdje je registrirana gotovo trajno prisutna tahikardija. Za potvrdu dijagnoze potrebno je učiniti elektrofiziološko ispitivanje. Medikamentno liječenje PJRT katkad može biti neuspješno, najbolji efekt imaju antiaritmici I. C i III. grupe. Terapija sotalolom kod naše je bolesnice samo usporila frekvenciju, ali nije zaustavila tahikardiju te je promijenjena. U terapiju je uveden propafenon s odličnim efektom - djevojčica je i šest mjeseci nakon početka terapije u sinusnom ritmu. Budući da je problem dugotrajan, potrebno je planirati elektrofiziološko ispitivanje i eventualno katetersku radioablaciju kao danas najbolju i sigurnu metodu liječenja ove tahiaritmije.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: V. Herceg-Čavrak, Ž. Cvetko
Referenca rada:
DOI: