Ultrazvuk u dijagnostici i diferencijalnoj dijagnostici akutne boli donjega desnog kvadranta u dječjoj dobi

Cilj našeg prikaza je naglasiti središnju ulogu ultrazvuka u dijagnostičkoj obradi akutne boli donjeg desnog abdominalnog kvadranta u dječjoj dobi. U dijagnostici niza bolesti koje kliničkom simptomatologijom nalikuju na akutni apendicitis, moguće je upotrijebiti ultrazvuk visoke rezolucije uz obojeni i power dopler; obojeni i power dopler vrijedan su dodatak B-mod ultrazvučnom prikazu te često mogu pripomoći analizi odnosno tumačenju promjena uočljivih na sivoj skali. Ultrazvuk treba biti imaging metoda izbora u dijagnostičkoj obradi djece sa akutnom boli u donjem desnom kvadrantu abdomena, ne samo da bi se isključio akutni apendicitis već i radi potvrde ispravne dijagnoze.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 44, No 1,2 siječanj - lipanj 2000
Autori: G. Roić
Referenca rada:
DOI: