Ekspresija VEGF-A i HIF-1± u nefroblastomu korelira s anaplazijom

HIF-1α (čimbenik 1α induciran hipoksijom) transkripcijski je faktor koji ima ulogu u homeostazi kisika. Povećana ekspresija HIF-1α dovodi do porasta razine VEGF-a (vaskularni endotelni čimbenik rasta) i na taj način potiče neovaskularizaciju. Cilj ove studije bio je odrediti ekspresiju VEGF-a i HIF-1α u nefroblastomu te je usporediti s kliničkim i patohistološkim značajkama ovog tumora: dominantnom histološkom komponentom, prisutnošću anaplazije i nekroze, veličinom tumora te dobi i spolom pacijenta. Ekspresija VEGF-a i HIF-1α određena je imunohistokemijom tumorskog tkiva. Upotrijebljena su monoklonalna mišja anti-VEGF protutijela te poliklonalna zečja anti-HIF-1α protutijela. Stupanj ekspresije je za oba markera izražen semikvantitativno. Za statističku obradu podataka primijenjeni su χ²-test, koji uključuje Spearmanov koeficijent korelacije, i ANOVA test. Većina tumora bila je pozitivna na VEGF (38/40) i HIF-1α (37/40). Opažena je statistički značajna povezanost između HIF-1α i anaplazije (p=0.02986) te jasna, statistički značajna povezanost između VEGF-a i veličine tumora (Spearmanov koeficijent korelacije: p=0.0027), uz jaku reakciju u većim tumourima. Temeljem ove studije možemo zaključiti da su VEGF i HIF-1α prisutni u Wilmsovom tumoru te da imaju važnu ulogu u angiogenezi i progresiji tumora.

Ključne riječi: VEGF-A protein, humani; ČIMBENIK 1α INDUCIRAN HIPOKSIJOM; WILMSOV TUMOR; ANAPLAZIJA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 3, srpanj - rujan 2010
Autori: A. Pajić, T. Džombeta, N. Cigrovski, P. Radulović, A. Čizmić, J. Stepan. B. Krušlin
Referenca rada:
DOI:

Opširnije