Rigidna bronhoskopija zbog stranog tijela bronha u djece

U radu je prikazana bronhoskopija u djece na Klinici za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KB Split u razdoblju od 1992.-2008. godine. Ukupno su obavljene 92 bronhoskopije. Prosječna dob djece bila je 3,8 godina (1-15 godina). Najčešće je strano tijelo bilo u dobi od 2 godine 37/92 (40%). Muške djece je bilo 59 (64%), a ženske 33 (36%). U 61/92 (66%) bronhoskopije nađeno je strano tijelo, a u 31/92 (34%) nije nađeno. Najčešće strano tijelo bronha bio je kikiriki 20/61 (33%), u deset pacijenta uklonjen je orah, a u ostalih lješnjak, komadić jabuke, vlat trave, komad hrenovke, komad žice s izolacijom i plastični dio neke igračke. Strano tijelo je bilo češće u desnom bronhu 41/61 (67%) nego u lijevom 20/61 (33%). Sumnju na strano tijelo dišnog puta treba potvrditi ili isključiti bronhoskopijom. Bronhoskopiju u djece treba obaviti u prva 24 sata i najkasnije do 48 sati nakon aspiracije stranog tijela, radi sprječavanja kasnih komplikacija.

Ključne riječi: STRANO TIJELO; ASPIRACIJA; DIJETE; BRONHOSKOPIJA – komplikacije; metode
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 54, No 1, siječanj - ožujak 2010
Autori: I. Glunčić, D. Cikojević, M. Klančnik, G. Račić, L. Spužević
Referenca rada:
DOI:

Opširnije