Učestalost i rezistencija Streptococcusa agalactiae izoliranih iz obrisaka vagine i anorektuma trudnica tijekom prvog organiziranog probira trudnica na Streptococcus agalactiae u Hrvatskoj

Streptococcus agalactiae najznačajniji je uzročnik bakterijske infekcije koja je povezana s bolešću ili smrću novorođenčeta. Cilj ovog rada bio je odrediti učestalost pozitivnih nalaza na Streptococcus agalactiae (βHS-B) u trudnica između 35 i 37 tjedana gestacije, odrediti osjetljivost izolata na antibiotike, utvrditi postoji li statistički značajna razlika u učestalosti pozitivnih nalaza na βHS-B nađenih dvjema različitim primijenjenim metodama obrade uzoraka, te usporediti naše rezultate probira na βHS-B s onima sličnih istraživanja u inozemstvu, jer je ovo istraživanje prvi organizirani probir trudnica na βHS-B u Hrvatskoj. U razdoblju od 30. lipnja 2005. godine do 29. rujna 2007. godine u Mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru je obrađeno 539 obrisaka introitusa vagine i anorektuma trudnica na prisutnost Streptococcusa agalactiae. Metodom „in house“ obrađeno je 135 obrisaka vagine i anorektuma trudnica na βHS-B. Metodom preporučenom od CDC-a (Centar za kontrolu i prevenciju bolesti, Atlanta) obrađeno je 404 obriska vagine i anorektuma trudnica na βHS-B. Metodom „in house“ obrađenih uzoraka 13,33% bilo je pozitivno, 14,60% uzoraka obrađenih metodom preporučenom od CDC-a bilo je pozitivno. X² –testom nije utvrđena statistički značajna razlika u učestalosti pozitivnih nalaza Streptococcusa agalactiae s obzirom na primijenjenu metodu (X²=0.050, p≥0.10). Učestalost βHS-B-a u trudnica u Vukovarsko–srijemskoj županiji iznosi 14,28%, što je jedna od najniže opisanih učestalosti.

Ključne riječi: UČESTALOST; REZISTENCIJA, MIKROBIOLOŠKA; STREPTOCOCCUS AGALACTIAE; TRUDNICE; HRVATSKA
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 1, siječanj - ožujak 2010
Autori: Z. Trischler-Čeke, M. Semenić-Rutko, D. Biljan, K. Krešić, Lj. Potočić, O. Konrad, A. Perković, R. Šumski, J. Hideg
Referenca rada:
DOI:

Opširnije