Uloga elektivne kirurgije u djece s lokaliziranom Chronovom bolešću

Značajan postotak djece s Crohnovom bolešću (CD) ne reagira na konzervativno liječenje lijekovima i/ili enteralnom prehranom. S druge strane, za velik broj djece koja boluju od Crohnove bolesti jedan od najvećih problema je zaostajanje u rastu. Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti ulogu kirurškog liječenja u poticanju i održanju remisije te utvrditi postoji li poboljšanje rasta nakon operacije u djece koja boluju od lokaliziranog oblika Crohnove bolesti, koja ne odgovara na konzervativno liječenje. Metode: Retrospektivno smo analizirali podatke 55-ero novodijagnosticiranih bolesnika sa CD-om, od kojih je 22-je djece (40%) liječeno kirurškom resekcijom.
Rezultati: Nakon operacije svi su bolesnici imali značajno smanjenje PCDAI-a, a velika većina (90,9%) ostala je u stabilnoj remisiji dulje od 2 godine. Nakon operacije, kod 86,4% bolesnika zabilježen je zamah rasta; poboljšanje Z vrijednosti za visinu od 0,2 do 0,5 SD (9 mjeseci do 2 godine nakon operacije, p<0,01). Zaključak: Elektivni kirurški zahvat, dobro planiran i u pomno odabranih bolesnika, značajno smanjuje broj relapsa bolesti i potrebu za uporabom kortikosteroidnog liječenja, te posljedično rezultira značajnim zamahom rasta.

Ključne riječi: KIRURŠKI ZAHVAT, OPERATIVNI; CROHNOVA BOLEST – operacija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 54, No 1, siječanj - ožujak 2010
Autori: I. Hojsak, D. Kovačević, Z. Mišak, A. Car, S. Kolaček
Referenca rada:
DOI:

Opširnije