Hrvatska proljetna pedijatrijska škola i Paediatria Croatica

Poslijediplomsko kontinuirano usavršavanje liječnika u pedijatriji u Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju. Poznati su seminari u Opatiji u razdoblju od 50-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća, na kojima su se prvenstveno obrađivale teme o zaštiti majke i djeteta i drugim područjima socijalne pedijatrije. Pad smrtnosti novorođenčadi i dojenčadi te smanjenje ili čak eradikacija mnogih zaraznih i deficitarnih bolesti, uz tada dobro razvijene i organizirane dječje dispanzere i savjetovališ ta, zahtijevao je promjenu programa poslijediplomske edukacije liječnika u dječjoj zaštiti. Poslijediplomsko kontinuirano usavr- šavanje liječnika u pedijatriji u Hrvatskoj ima dugogodišnju tradiciju. Poznati su seminari u Opatiji u razdoblju od 50-ih do 70-ih godina prošlog stoljeća, na kojima su se prvenstveno obrađivale teme o zaštiti majke i djeteta i drugim područjima socijalne pedijatrije. Pad smrtnosti novorođenčadi i dojenčadi te smanjenje ili čak eradikacija mnogih zaraznih i deficitarnih bolesti, uz tada dobro razvijene i organizirane dječje dispanzere i savjetovališ ta, zahtijevao je promjenu programa poslijediplomske edukacije liječnika u dječjoj zaštiti.
Nova patologija te razvoj tehnologije u medicini zahtijevaju brzo uočavanje sve kompleksnijih kliničkih entiteta u djece, da bi iskorištavanjem novih mogućnosti obrade što brže i uspješnije došli do dijagnoze, a time na vrijeme primijenili suvremene metode liječenja. Ovaj proces počinje od liječnika u primarnoj zaštiti, a u bolničkim odjelima i klinikama rezultira razvojem subspecijalističkih struka u pedijatriji. Tadašnje Udruženje pedijatara Jugoslavije je 1982. godine podržalo inicijativu organiziranja trajnih, godišnjih seminara poslijediplomskog usavršavanja, na kojima bi se sudionici educirali o najnovijim spoznajama u etiopatogenezi, dijagnostici i liječenju pojedinih pedijatrijskih subspecijalističkih struka. Stručno vođenje seminara povjereno je prof. dr. M i r u J u r e t i ć u i od 1983. godine se pod nazivom Proljetne pedijatrijske škole održava u Splitu. Prof. L i v i o B a l a - r i n je organizacijski voditelj Škole od njenog osnutka, a od 1994. je stručni voditelj zaključno s XX. održanim seminarom 2003. godine otkad je stručni savjetnik Škole. Amblem Škole predstavlja rad Ivana Meštrovića - skulptura Majka i dijete, koju je darovao rodilištu u Splitu. Škola se tradicionalno organizira u travnju i traje pet dana. Stručni organizatori i pokrovitelji Hrvatske proljetne pedijatrijske škole su Hrvatski liječnički zbor - Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatsko udruženje medicinskih sestara-Pedijatrijsko društvo, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i Klinička bolnica Split. Škola je namijenjena pedijatrima, liječnicima školske medicine, liječnicima opće prakse i obiteljske medicine te svim suradnim medicinskim strukama koje se bave zbrinjavanjem djece. Tijekom tjednog seminara obrađuju se tri tematske cjeline. Dvije cjeline su pojedine subspecijalističke pedijatrijske grane poput pulmologije, imunologije, neonatologije i sl., a treća tematska cjelina je u pravilu posvećena suradnim pedijatrijskim strukama poput dječje kirurgije, oftalmologije i sl. Predavači na Školi su habilitirani nastavnici medicinskih fakulteta iz Hrvatske i inozemstva. Koncepciju i teme pojedinih cjelina što se obrađuju u Školi osmišljavaju moderatori koje imenuje Upravni odbor hrvatskog pedijatrijskog društva. Prvog dana održavanja seminara, prigodom otvaranja Škole, tradicionalno se predstavlja nova objavljena pedijatrijska literatura te se održi poneko prigodno stručno, informativno i aktualno predavanje. Dosad su održana 23 seminara. Pojedine subspecijalističke pedijatrijske tematske cjeline se ponavljaju u vremenskim razdobljima od 5 do 6 godina. Pri odabiru tema i predavanja na Školi u sve većoj mjeri je zastupljen multidisciplinarni pristup pojedinim pedijatrijskim problemima i područjima liječničkog djelovanja. Od početka održavanja Škole 1983. godine sva se predavanja tiskaju u cijelosti prije početka seminara te tako ostaju kao trajni edukacijski materijal svim sudionicima. Od 1983. do 1987. godine predavanja su se tiskala u zbornicima Škole. Od 1988. do 1991. godine predavanja su tiskana u četiri suplementa tadašnjeg pedijatrijskog časopisa saveznog udruženja pedijatara pod nazivom Jugoslavenska pedijatrija. U četiri suplementa objavljeno je 118 radova na 599 stranica. Urednik časopisa je bio D u š k o M a r d e š i ć , a gost urednik suplemenata L i v i o B a - l a r i n.
Tijekom Domovinskog rata zbog ratnih okolnosti Škola nije održana jedino 1992. godine. Iduće 1993. godine Škola se održava u skloništu, a tema i predavanja ovog seminara bila su adekvatna vremenu: „Kako pomoći djeci u izvanrednim (ratnim) uvjetima“. Godine 1994. Škola se održava u trodnevnom trajanju u dana prostorima Kliničke bolnice Split, jer je hotel Marjan, tradicionalno mjesto odr- žavanja Škole svih ovih godina, ugostio ratne izbjeglice. Godine 1995. Škola napokon nastavlja uobičajenim radom, a otad pa do danas održana se predavanja tiskaju u suplementu časopisa Paediatria Croatica.
Od 1995. do 2006. godine tiskano je 12 suplemenata. Objavljena su 442 rada na 2794 stranice. Radovi se tiskaju u cijelosti, recenziraju i tehnički se opremaju poštujući u potpunosti deklarirane propozicije časopisa Paediatria Croatica. U navedenom razdoblju urednice časopisa su bile R e n a t a L o k a r K o l b a s i I n - g e b o r g B a r i š i ć , a gosti urednici suplemenata L i v i o B a l a r i n i V j e - k o s l a v K r ž e l j . Budući da suplement treba biti gotov prije određenog datuma početka Škole, veliki problem tiskanja su kratki vremenski rokovi za pripremu časopisa. Uz sve suradnike Škole posebno treba istaknuti razumijevanje i entuzijazam, tijekom dugoročne suradnje, tvrtke Reprint d.o.o. iz Splita koja obavlja grafičku pripremu i tisak, a zahvaljujući čemu svi sudionici prije početka Škole svake godine imaju u cijelosti u suplementu tiskana sva predavanja koja će te godine slušati na seminaru. Naposljetku treba napomenuti da se suplementi časopisa Paediatria Croatica, s predavanjima održanim na Školi, od 2000. godine u cijelosti objavljuju, u pdf. formatu, uz slobodan pristup na web stranici Škole: www.kbsplit.hr/hpps.htm
Ključne riječi:
Kategorija: Iz povijesti
Broj: Vol. 50, No 3, srpanj - rujan 2006
Autori: V. Krželj, L. Balarin
Referenca rada:
DOI: