Neurološki pristup školskom neuspjehu

Knjiga “Neurološki pristup školskom neuspjehu” autora doc. dr. Miroslava Pospiša u izdanju poduzeća “Tonimir” iz Varaždinskih toplica 1997. godine prva je edicija takve vrste u Republici Hrvatskoj. Obrađuje nadasve važan i sve značajniji problem školskog neuspjeha djece koji posljednjih godina predstavlja veliku poteškoću ne samo roditeljima već i nastavnicima i školskim kolegama. Formalno – sadržajni opis knjige: Knjiga ima 181 stranicu; osim pisanog teksta možemo naći i niz slika, tablica, grafikona i crteža. Sastoji se od slijedećih poglavlja: Predgovor, Uvodna razmišljanja, Teorije djetetova razvoja, Pažnja, Pamćenje, Jezik, Motorno ponašanje, Percepcija, Sekvencijski procesi, Čitanje, Pisanje, Matematika, Predispozicija za poremećaje učenja, Zaključci, Kazalo pojmova. Na kraju svakog poglavlja navedena je brojna i recentna literatura. Glavna poglavlja: Uvodna razmišljanja, Razvoj središnjega živčanog sustava i njegovih najvažnijih sposobnosti (pamćenja, mišljenja, jezika, čitanja, pisanja i računanja) te Predispozicija za poremećaje učenja, vrlo su dobro napisana, sadržanjo su bogata, raznolika i nadasve aktualna, tako da čitatelju pružaju ne samo obilje informacija, već i posebni doživljaj pri čitanju.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz knjige
Broj: Vol. 42, No 1, siječanj-ožujak 1998
Autori: M. Pospiš
Referenca rada:
DOI: