Lokalizirani oblik tenosinovijalnog gigantocelularnog tumora gležnja u adolescenta: prikaz slučaja i pregled literature

Tenosinovijalni gigantocelularni tumor (TGCT) je rijetka benigna monoartikularna bolest koja zahvaća sinovijalnu ovojnicu zgloba, tetive ili burze. Razlikujemo lokalizirani i difuzni oblik bolesti pri čemu je histološka slika kod oba oblika jednaka. Stopa pojavnosti lokaliziranog oblika TGCT-a (LTGCT) iznosi deset slučajeva na milijun ljudi od čega se u oko 5% svih slučajeva pojavljuje u gležnju. Prikazan je rijedak slučaj pojave LTGCT-a u prednjem dijelu gležnja u adolescentice koji se očitovao oteklinom i povremenim bolovi- ma, napose pri sportskim aktivnostima. Na snimci magnetske rezonancije (MR) u prednjem je dijelu gležnja bila vidljiva heterogeno strukturirana, oštro ograničena tumorska tvorba, dok su sve ostale prikazane strukture bile urednih intenziteta signala i primjerene morfologije. Osim bezbolne otekline prednjeg dijela gležnja kliničkim je pregledom utvrđen i deficit dorzalne fleksije stopala. Zahvat je načinjen artroskopski, a tumorska se tvorba zbog svoje veličine nije mogla odstraniti u jednom komadu već se odstranila u dijelo- vima. Patohistološka analiza je utvrdila da je riječ o TGCT-u. Tijekom razdoblja praćenja od dvije godine bolesnica se nije žalila na tegobe s operiranim gležnjem, a na kontrolnim MR-ima nije zamijećen recidiv. Na TGCT valja pomisliti kao moguću diferencijalnu dijagnozu kod bolesti gležnja, napose kad se bol i oteklina pojave bez ozljede. Artroskopski zahvat je sigurna i učinkovita metoda liječenja LTGCT-a u gležnju ako ju izvodi iskusan operater kojeg prati uhodan tim, no valja istaknuti da se odabir načina kirurškog liječenja treba prilagoditi kako anatomskom položaju tvorbe u zglobu tako i procje- ni i preferenciji kirurga.
Ključne riječi: TENOSINOVIJALNI GIGANTOCELULARNI TUMOR; LIJEČENJE; ARTROSKOPIJA
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 66, No 3-4, srpanj - prosinac 2022
Autori: Damjan Dimnjaković, Tin Karakaš, Ivan Bojanić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2022;66:89-94
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2022.15

Opširnije