Neinfektivna unilateralna cervikalna limfadenopatija u djece - prikaz pacijenata

Cervikalna limfadenopatija jedan je od češćih razloga posjete djece liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Naime, u čak 90% djece starosti 4 do 9 godina zamijećen je uvećani limfni čvor na vratu, najčešće uzrokovan akutnom infekcijom, virusne ili bakterijske etiologije, kojeg je moguće dijagnosticirati i liječiti u vanbolničkim uvjetima. U znatno manjem, no signifikantnom broju slučajeva, u podlozi je malignitet ili širok spektar drugih ozbiljnih stanja, koji zahtijevaju opsežnu obradu i diferentnu terapiju. Prikazujemo troje pacijenata s rjeđim, neinfektivnim uzrocima uvećanja limfnih čvorova vrata; mladića s unicentričnom Castlema- novom bolešću, adolescenta s progresivnom transformacijom germinativnih centara i dojenče s parotitisom, upućeno pod pogreš- nom dijagnozom cervikalne limfadenopatije. Unicentrična Castlemanova bolest dijagnosticirana je patohistološkom analizom ekstirpiranog limfnog čvora mladiću nakon 7 mjeseci perzistentne unilateralne cervikalne limfadenopatije, u kojeg je preporučeno praćenje po isključenju proširenosti bolesti PET- CT-om. Patohistološko - klinička dijagnoza progresivne transformacije germinativnih centara postavljena je adolescentu s limfade- nopatijom trajanja 3 mjeseca, po provedenoj opsežnoj radiološkoj i infektološkoj obradi. Da je bolest karakterizirana kroničnim reku- rentnim tijekom, potvrđuje slučaj prikazanog pacijenta koji iščekuje već treću ekstirpaciju zahvaćenog limfnog čvora unutar godine dana. Virusni parotitis jedno je od stanja koje može imitirati cervikalnu limfadenopatiju, kao što je slučaj u trećeg pacijenta, 6-mje- sečnog muškog dojenčeta s trodnevnom submandibularnom oteklinom. Navedenim želimo ukazati na važnost detaljne anamneze i kliničkog pregleda, ali i podsjetiti na manje učestale, neinfektivne uzroke limfadenopatije u djece, u kojih je sistematičan dijagnostički pristup nužnost.
Ključne riječi:  limfadenopatija; castlemanova bolest; progresivna transformacija germinalnih centara; parotitis
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 66, No 3-4, srpanj - prosinac 2022
Autori: Petra Bukovec, Izabela Kranjčec, Slavko Gašparov, Helena Živić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2022;66:84-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2022.14

Opširnije