Etapna rekonstrukcija radijalnog longitudinalnog deficita sa aplazijom palca - prikaz slučaja i pregled literature

Svrha: Prikaz kirurškog liječenja djevojčice sa radijalnom longitudinalnom deficijencijom tipa IV te hipoplazijom palca tipa IV kao i pregled najrelevantnije literature objavljene na Pubmed-u na ovu temu u proteklih 25 godina. Osnovni postupci: Liječenje se sastojalo od postavljanja vanjskog fiksatora te posljedične distrakcije u proksimodistalnoj i radioulnarnoj ravnini nakon čega je slijedilaa radijalizacija prema Buck-Gramcku oko druge godine života djeteta, 10 tjedana nakon prvog zahvata. Posljednji korak je bila policizacija kažiprsta u dobi od 4 godine. Rezultati: Kirurško liječenje je rezultiralo vrlo dobrim ishodom – klinički stabilnim ručnim zglobom, radiološki dobrim odnosom karpusa i ulne te policiziranim kažiprstom koji omogućava adekvatnu opoziciju prema preostalim prstima. Zaključak: Pregled literature u proteklih 25 godina pokazuje kako radijalizacija ulne uz prethodnu distrakciju ima prednost u odnosu na centralizaciju. Distrakcija ručnog zgloba čuva distalnu ploču rasta ulne i tako omogućava rast u duljinu. Oslobađanje mekih tkiva s bilobarnim režnjem može pružiti dobar ishod kao i mikrovaskularni prijenos zgloba s 2 prsta stopala pri čemu potonja tehnika zahtijeva napredne mikrokirurške vještine.
Ključne riječi: OPERATIVNI POSTUPCI; PALAC; ABNORMALNOSTI
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 66, No 3-4, srpanj - prosinac 2022
Autori: Rok Kralj, Karlo Tadić, Mario Kurtanjek, Daniel Max Weber, Stjepan Višnjić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2022;66:79-83
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2022.13

Opširnije