Antropometrijske razlike romske i neromske novorođenčadi u Virovitičko-podravskoj županiji

Cilj je ovog rada prikazati antropometrijske vrijednosti romske novorođenčadi u Virovitičko-podravskoj županiji i usporediti ih s ve- ćinskom neromskom skupinom. Retrospektivno istraživanje obuhvatilo je 204 romske i 408 neromske novorođenčadi, rođene u rodi- lištu Opće bolnice Virovitica u razdoblju od 1991. do 2010. godine. Analizirani su podaci o porođajnim težinama, duljinama i opsegu glave novorođenčadi te ponderalnom indeksu i centilnim vrijednostima porođajne težine. Romska novorođenčad po porođaju ima prosječno 321,7 g manju težinu, 1,3 cm manju duljinu i 0,7 cm manji opseg glave u odnosu na neromsku novorođenčad. Značajne su razlike u ponderalnom indeksu koji je za 0,06 manji kod romske novorođenčadi, kao i u centilnim vrijednostima porođajne težine s većom učestalosti kategorije hipotrofične novorođenčadi. Razlike antropometrijskih vrijednostima romske i neromske novorođen- čadi mogu se objasniti utjecajem etničke pripadnosti, ali i utjecajem okoline i životnog stila populacije. Prikupljeni podaci mogu pridonijeti boljem razumijevanju i razvoju politike usmjerene poboljšanju reproduktivnog i cjelokupnog zdravlja romske populacije.
Ključne riječi: NOVOROĐENČAD
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 66, No 3-4, srpanj - prosinac 2022
Autori: Jadranko Šegregur
Referenca rada: Paediatr Croat. 2022;66:70-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2022.12

Opširnije