Psihosomatska procjena preadolescenata s glavoboljom tenzionog tipa

Ispitivana je grupa od 36 izvanbolničkih pacijenata, selektiranih kao "funkcionalne" migrenoidne glavobolje. Srednja dob djece bila je 10,8 ( 1,74) godine, zastupljena su oba spola. Kliničke pretrage (neurološki nalaz, neurofiziološka, radiološka i laboratorijska ispitivanja) bile su u granicama normale, čime je pretpostavljena psihosomatska etiologija. Karakteristike naših pacijenata nozografski odgovaraju entitetu poznatome kao tenzijski tip glavobolja. Cilj je rada bio utvrditi psihološke osobitosti ove djece i njihove porodice, osobito majke. Primijenjena je psihološka procjena koja podrazumijeva: EPQ (Eysecnov upitnik ličnosti), EPI (Emocionalni profilni indeks), STAI (Stanje aktualne anksioznosti) i LV ( Lista individualnih vrijednosti). Majke su ispitivane s FILE (Inventar familijarnih događaja) i MMPI (Minnesota multifazicni inventar ličnosti).
Više na engleskom jeziku
Ključne riječi:
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 42, No 1, siječanj-ožujak 1998
Autori: N. Pop-Jordanova, V. Boćkovska, V. Avramovska
Referenca rada:
DOI: