Predgovor

Hrvatska već godinama bilježi depopulacijske trendove, koji danas poprimaju alarmantno stanje i traže poduzimanje hitnih mjera. Kako uzroci depopulacije nisu jednoznačni, to se traži opća mobilizacija za pokretanje svih društvenih sektora radi promjene takvog stanja. U tom kontekstu urednici ovog časopisa žele se uključiti u veće senzibiliziranje javnosti i doprinos u aktivnosti s područja svog djelovanja.

Osim depopulacijskih pitanja u uskoj je vezi i ono o zdravlju mladog naraštaja koje je pretpostavka uspješnog obrazovanja i potom produktivnog života. Stoga se organiziranjem okruglog stola o demografskim aspektima dječjeg zdravlja želi okupiti stručnjake koji rade s djecom, a posebno zdravstvene djelatnike i zainteresirane ljude iz javnog života, kako bi zajedno razmotrili stanje zdravlja djece u kontekstu demografskih trendova.

Program okruglog stola i pisani prilozi (u obliku referata i sažetaka) koncipirani su tako da upozoravaju na probleme djeteta od njegovog začeća, na razvojne probleme i rizičnosti na tom putu odrastanja. Posebni dio govorit će i o potrebi zdravstveno odgojnog rada s adolescentima, jer se u tom razdoblju stvaraju stavovi u vezi reproduktivnog ponašanja glede svijesti, odgovornosti, roditeljstva, seksualnosti i dr.

Očekuje se da zaključci okruglog stola budu i svojevrsni poticaj i uključenje medicinske i opće stručne javnosti u cilju demografske obnove Hrvatske i stvaranju uvjeta za optimalizacijom rasta i razvoja djece.

Zahvaljujući uredničkom odboru Paediatria Croatica, omogućeno mi je uređivanje ovog broja posvećenog demografi ji i zdravstvenoj zaštiti djece. Naravno, taj prijedlog prihvatio sam kao novi izazov da u aktualnom društvenom trenutku usmjerimo sve snage prema trima ugrozama: negativnoj demografi ji, COVID-u-19 i prijetećem siromaštvu. Nadam se da će n aš zajednički rad biti putokaz boljoj situaciji u zemlji, a posebno u zdravstvenoj zaštiti djece.


Voditelji
Prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić, dr. med.
Prof. dr. sc. Josip Grgurić, dr. med.
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetak
Broj: Vol. 64, No 2, travanj - lipanj 2020
Autori: Jasna Lipozenčić, Josip Grgurić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2020;64:47
DOI:

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.