Molekularne značajke i zoonotski potencijal rotavirusa

Rotavirusi su jedni od najvažnijih uzročnika akutnog gastroenteritisa kod ljudi i životinja, a između devet prepoznatih vrsta rotavirusA se posebno ističe zbog velike proširenosti i patogenosti. I danas, uz visoki pobol i hospitalizaciju oboljele djece u zemljama s visokimhigijenskim standardom, u zemljama u razvoju uzrokuju značajnu smrtnost. Takav je učinak posebno vidljiv kada dostupna cjepivanisu dio nacionalnog imunizacijskog programa. Zbog prirode svoga genoma rotavirusi izrazito brzo evoluiraju, prvenstveno zahvaljujućiučestaloj pojavi točkastih mutacija i genomskog preslagivanja. Stoga nije iznenađujuća visoka genetska heterogenost, patako danas poznajemo ukupno 36 genotipova G i 51 genotip P rotavirusa A. Kada izravno prijeđu vrsnu barijeru, rotavirusi uglavnomnisu sposobni učinkovito inficirati ili se širiti u novom domaćinu. No baš pojava genomskog preslagivanja omogućuje nastanaknovih, potencijalno emergentnih humano-animalnih reasortanata. Stoga je potreban stalni nadzor životinjskih sojeva rotavirusakako bi se dobila točna slika o životinjskim rezervoarima koji u budućnosti mogu biti odgovorni za unos novih rotavirusa uljudsku populaciju ili rotavirusnih gena u genetsku osnovu humanih sojeva. Sustavno praćenje molekularnih značajki rotavirusa kojicirkuliraju u određenom području od posebne je važnosti prije uvođenja nacionalnog imunizacijskog programa, ali i dok je aktivnaimunizacija u tijeku. Opsežnije istraživanje rotavirusa A u ekosustavu Republike Hrvatske je u tijeku, a omogućit će otkrivanje životinjskihrezervoara te pridonijeti boljem razumijevanju zoonotskog potencijala ovih virusa.
Ključne riječi: ROTAVIRUS; GENOTIP; ZOONOZE; HRVATSKA
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 63, No 2, travanj - lipanj 2019
Autori: Ivana Šimić, Alen Kovačević, Nina Krešić, Ines Škoko, Vlatka Konjik, Jelena Jukić Guć, Vjekoslav Krželj, Goran Tešović, Dragan Brnić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2019;63:63-70
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2019.10

 Cijeli članak je vidljiv samo pretplatnicima! Ukoliko ste pretplatnik molimo logirajte se.