Kloridi u znoju i sigurnost pacijenta

Određivanje klorida u znoju je zlatni standard za probir osoba sa cističnom fi brozom. Metoda podrazumijeva tri zahtjevnapostupka: poticanje znojenja, skupljanje znoja i određivanje koncentracije klorida. Zlatni standard za određivanje koncentracijaklorida u uzorku je merkurimetrijska titracijska metoda, a moguća je primjena i metode provodljivosti. Standardizirano određivanjeklorida u znoju u svim fazama i trajna suradnja specijalista kliničke i laboratorijske medicine pridonijet će većoj sigurnostipacijenta.
Ključne riječi: CISTIČNA FIBROZA; KLORIDI; ZNOJ; SIGURNOST PACIJENTA1

Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 4, listopad - prosinac 2018
Autori: Slavica Dodig, Ivan Pavić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:156-161
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.23

Opširnije