Smjernice za uspostavu kontinuiteta crijeva u prevenciji i liječenju sindroma blind loop u djece

UVODNE NAPOMENEZA IZRADU SMJERNICA 2018.

Sindrom blind loop u djece.
Cannon i Murphy su 1906. godineopisali stazu crijevnog sadržaja s kliničkom slikom nepotpunesmetnje pasaže nakon letrolateralne crijevne anastomoze.Kod bolesnika su dominirali simptomi rekurentnihbolova, mučnine i recidivirajućeg katkad feku lentnog povraćanja.Danas je poznato da progresivni zastoj crijevnogsadržaja dovodi do bakterijskog prerastanja koje je uzroknavedenih simptoma, a kod djece i značajnih metaboličkihporemećaja hipoalbuminemije i metaboličke acidoze s velikimanionskim procjepom (1).

U Zavodu za abdominalnu kirurgiju Klinike za dječju kirurgijuKlinike za dječje bolesti Zagreb u proteklih je osam godinaliječeno šestero djece sa sindromom blind loop. Sva sudjeca prethodno operirana u novorođenačkoj dobi zbognekrotizirajućeg enterokolitisa, jejunalne atrezije ili gastroshize.Formirane intestinalne anastomoze, laterolateralne iliterminolateralne, u konačnici su vodile do dilatacije nefunkcionalnogcrijeva s jasno formiranom slijepom vrećom. Unatočopetovanim pokušajima konzervativnog liječenja, svasu djeca u konačnici bila podvrgnuta operativnom zahvatu,a nakon uspostave anatomskog kontinuiteta došlo je dopotpune funkcionalne rehabilitacije crijeva i nestanka gorenavedenih simptoma.

RAZVOJ SMJERNICA

Potreba za nacionalnim smjernicama
Djeca sa sindromom blind loop liječena su u Zavodu za abdominalnukirurgiju nakon prethodnih operacija uspostavekontinuiteta crijeva terminolateralnim ili laterolateralnimanastomozama. Stoga je na sastanku Klinike za dječju kirurgiju21. 2. 2018. Zavod za abdominalnu kirurgiju upozoriona problem i predstavio okvir za izradu smjernica, kako bi sepreveniralo ponavljanje navedene komplikacije. U izradismjernica su sudjelovali svi djelatnici Klinike za dječju kirurgiju.

SVRHA SMJERNICA

Izrada unifi ciranih smjernica prvenstveno je potaknuta kaoprevencija i liječenje sindroma blind loop u djece. Navedenepreporuke odnose se na preoperativnu pripremu, tehnikukreiranja anastomoze i poslijeoperativni oporavak.

Drugi ciljevi
Navedene preporuke su univerzalne i primjenjive za uspostavuprimarnog kontinuiteta nakon mehaničkih intestinalnihopstrukcija kao što su atrezije, intraluminalne membranei intraluminalni tumori te za uspostavu sekundarnogkontinuiteta nakon prethodno izvedene stome.

RADNA SKUPINA ZA IZRADU SMJERNICA

Doc. dr. sc. Stjepan Višnjić, prim. mr. sc. Andrija Car, dr. med.,prim. dr. sc. Mirko Žganjer, dr. med., dr. med., doc. dr. sc. AnteČizmić, dr. med., Marko Mesić, dr. med., Andro Gliha, dr. med.Klinika za dječju kirurgiju, Klinika za dječje bolesti Zagreb,Zagreb
Ključne riječi:
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 1, siječanj - ožujak 2018
Autori: Stjepan Višnjić, Andrija Car, Mirko Žganjer, Ante Čizmić, Andro Gliha, Marko Mesić, Nikica Lesjak, Ivančica Golubović, Marija Maričević, Ljudevit Sović, Božidar Župančić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:43-7
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.7

Opširnije