Seksualno ponašanje dviju generacija studenata u Osijeku

Cilj rada je bio istražiti seksualno ponašanje studenata prve godine Sveučilišta u Osijeku, akademske godine 2005./2006. i 2015./2016.te utvrditi razlike među spolovima i generacijama.Metode: Ispitanici u istraživanju bili su studenti Sveučilišta u Osijeku, njih ukupno 1229-ero, od toga 599 (47,1% djevojaka) akademskegodine 2005./2006., te 630 studenata (52,5% djevojaka) akademske godine 2015./2016. Iz medicinske dokumentacije ispitanikaprimijenjeni su podatci o dobi, spolu i seksualnom ponašanju. Podatci su analizirani metodama deskriptivne statistike.Rezultati: Od ukupnog broja ispitanika 2005./2006. spolni odnos je imalo njih 65,4%, a 2015./2016. 62,9%. Dob prvog spolnog odnosa2005./2006. za većinu mladića (41,0%) bila je 17 godina, a za djevojke 18 godina (38,9%), a 2015./2016. 18 godina (33,3%) za obaspola. Obje akademske godine najveći udio ispitanika (70,4% i 75,5%) imao je u posljednjih godinu dana jednog partnera. Kondomje redovito upotrebljavalo 62,0% i 65,7% ispitanika. Oralnu hormonsku kontracepciju primjenjivalo je značajno više djevojaka2005./2006. u odnosu na 2015./2016. (30% vs 15%; χ2=13,2; P=0,003). Prekinutim snošajem redovito se služilo 10,7% i 13,9% ispitanika.Sigurne dane redovito je primjenjivalo 9,4% i 19,2% ispitanika, značajno više djevojaka 2015./2016. u odnosu na 2005./2006.(27,8% vs 13,3%; χ2=12,5, P=0,006).Zaključak: Rezultati pokazuju nedostatnu uporabu oralne hormonske kontracepcije i kondoma među osječkim studentima, teporast uporabe tradicionalnih metoda kontracepcije, osobito među djevojkama, što upućuje na potrebu kontinuirane edukacijemladih u segmentu reproduktivnog zdravlja.
Ključne riječi: seksualno ponašanje, studenti, kontracepcija
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 1, siječanj - ožujak 2018
Autori: Kristina Hibler Han, Marjeta Majer, Vesna Jureša
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:34-42
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.6

Opširnije