Seksualna disfunkcija i zadovoljstvo seksualnim životom u muških studenata

Istraživanje seksualnog zdravlja u adolescenata uglavnom se temelji na rizičnom ponašanju i zdravstvenim ishodima, dok seseksualna disfunkcija u adolescenciji rijetko ispituje. Glavni cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi učestalost erektilne disfunkcije iprerane ejakulacije među seksualno aktivnim studentima prve godine visokih škola i fakulteta te povezanost s njihovim zadovoljstvomseksualnim životom.Metode: Ukupno je 174 studenata prve godine samostalno ispunilo anonimni anketni list o medicinskim podacima, rizičnim čimbenicimaponašanja i seksualnom životu.Rezultati: Ispitivanje je pokazalo učestalost erektilne disfunkcije od 17,8% i prerane ejakulacije od 9,8%. Samo je 4,6% ispitanikapotvrdilo teškoće s erekcijom. Vjerojatnost nastupa erektilne disfunkcije sedam puta je veća kod mladića koji nisu zadovoljni svojimosobnim seksualnim životom (OR 6,75; CI 2,85-15,85; p<0,001).Zaključak: Ovo pitanje zahtijeva pragmatičan pristup imajući na umu specifi čnost populacije adolescenata, osjetljivost ovogapitanja i često neprepoznavanje erektilne disfunkcije. Dokazano je da je nezadovoljstvo seksualnim životom snažno povezano serektilnom disfunkcijom. Kako bi otkrili osobe s potencijalnim poremećajem, stručnjaci trebaju započeti s pitanjima o zadovoljstvuseksualnim životom, a ne ispitivati izravno o teškoćama s erekcijom.
Ključne riječi: adolescent, erektilna disfunkcija, prerana ejakulacija
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 1, siječanj - ožujak 2018
Autori: Marija Posavec, Marina Kuzman, Vanja Tešić, Nina Petričević, Ivana Marić, Željka Karin
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:26-33
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.5

Opširnije