Stavovi roditelja o cijepljenju u nekoliko škola PGŽ-a

Višegodišnjim radom u školskim ambulantama svjedoci smo činjenice da je cijepljenje sve češće upitno i zbunjujuće za mnogeroditelje. U razgovoru s njima saznaje se da je njihovo znanje o cijepljenju nedovoljno, da nerijetko informacije traže u nepouzdanimizvorima, a dodatno ih zbunjuju sve jači i agresivniji anticjepiteljski pokreti.Cilj: Cilj ovog istraživanja je utvrditi znanja i stavove roditelja o cijepljenju te procijeniti gdje i kako vide ulogu zdravstvenih djelatnika.Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 109-ero roditelja učenika (upisnika u prvi razred i osmih razreda) triju riječkih osnovnihškola, Sveti Matej, Hreljin i Podmurvice. Za ovo su istraživanje ispitanici ispunjavali pripremljeni upitnik s pitanjima vezanim zaznanja i stavove o cijepljenju i prepoznatljivost zdravstvene službe.Rezultati: Pri dosadašnjim cijepljenjima 92% ispitanika je izjavilo da je znalo protiv čega im se dijete cijepi. Pola roditelja (52%) nebrine ništa vezano za postupke cijepljenja, ali se gotovo polovica roditelja (41%) izjasnila da su im glavna briga nuspojave cjepiva.Ostalih 7% imalo je dvojbu oko sigurnosti i učinkovitosti cijepljenja. Da ono nije obvezno, 86 % roditelja bi i dalje cijepilo djecu. Ostalih9 % bi se posavjetovalo s liječnikom, a 5% ne bi uopće cijepilo.Zaključak: Istraživanje je potvrdilo iskustvenu spoznaju da većina roditelja ima pozitivan stav o cijepljenju te da i dalje namjeravacijepiti svoju djecu. Kroz većinu odgovora osjeća se roditeljska potreba za pojačanim savjetovališnim radom. Dužnost je liječnika, uzpotporu javnozdravstvene službe, poboljšati komunikaciju kako bi mogao pružati kvalitetnu informaciju vezanu za cijepljenje.
Ključne riječi: školska medicina, cijepljenje, stavovi roditelja, savjetovališni rad, komunikacija
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 1, siječanj - ožujak 2018
Autori: Tatjana Čulina, Sandra Anđelić Breš, Sandro Kresina, Maja Sepčić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:20-5
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.4

Opširnije