Organizacija promicanja cijepljenja protiv HPV infekcije na nacionalnoj razini

U Hrvatskoj je cjepivo protiv HPV infekcije preporučljivo i besplatno na nacionalnoj razini od školske godine 2015./2016. U prethodnimgodinama cijepljenje protiv HPV infekcije bilo je dobrovoljno i besplatno u pojedinim jedinicama regionalne ili lokalne samouprave.U školskoj godini 2017./2018. cijepljenje protiv HPV infekcije je besplatno i dobrovoljo za učenike i učenice 8. razreda osnovneškole i djecu iste dobi koja ne pohađaju školu. Školski liječnici su jedini cjepitelji. Cijepljenje protiv HPV infekcije jedino je dobrovoljno ibesplatno cjepivo u Republici Hrvatskoj omogućeno cijeloj generaciji učenika i učenica. Dobrovoljnost kod cijepljenja protiv HPVinfekcije nameće pitanje jesmo li osigurali pravo na to cijepljenje roditeljima i djeci ako nisu bili informirani o toj mogućnosti. Edukativniroditeljski sastanci za roditelje djece 8. razreda osnovne škole i individualni pozivi za cijepljenje protiv HPV-a osnovne su aktivnostipromicanja prava na cijepljenje, no za porast odaziva na cijepljenje potrebno je dodatno zauzimanje školskih liječnika, zavodaza javno zdravstvo, škola, institucija, medija i drugih dionika.
Ključne riječi: cijepljenje protiv HPV-a, promicanje cijepljenja, edukacije roditelja, školski liječnici
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 1, siječanj - ožujak 2018
Autori: Ivana Pavić Šimetin, Anja Belavić, Mišela Žehaček Živković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:9-13
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.2

Opširnije