Usporedba centila indeksa tjelesne mase za školsku djecu u Hrvatskoj s međunarodnim referentnim vrijednostima

Cilj istraživanja bio je utvrditi centile indeksa tjelesne mase (ITM) školske djece u Hrvatskoj u dobi od 6,5 do 18,5 godina i usporediti ihs referentnim vrijednostima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti Sjedinjenih Država (USCDC 2000.) i Svjetske zdravstvene organizacije(WHO 2007.) kako bi se ispitale razlike među tim vrijednostima. Ovo reprezentativno poprečno ispitivanje obuhvatilo je 12.389školske djece (6372 dječaka and 6017 djevojčica) u dobi od 6,5 do 18,5 godina (stopa odgovora 94,5%). Provedeno je standardiziranomjerenje tjelesne visine i težine. Centilne krivulje za ITM utvrđene su metodom Lambda-Mu-Sigma. Centile ITM školske djece u Hrvatskojrazlikovale su se od analognih centila u dvjema međunarodnim referentnim populacijama. Peta centila bila je u dječaka i djevojčicaslična objema referentnim populacijama do dobi od otprilike 13 godina, dok je nakon te dobi pokazala pomak naviše; 50.,85. i 95. centila pokazala je pomak naviše u dječaka svih dobnih skupina, dok je u djevojčica pomak naviše zabilježen do dobi odotprilike 14 godina te pomak naniže nakon te dobi. U zaključku, zabilježene razlike u centilama ITM kod školske djece u Hrvatskoj uusporedbi s referentnim vrijednostima USCDC 2000. i WHO 2007. ukazuju na to da su centile ITM izvedene prema nacionalnomreprezentativnom uzorku primjerenije za procjenu stanja uhranjenosti na nacionalnoj razini. Međunarodni standardi mogli bi serabiti za usporedbu stanja uhranjenosti među različitim populacijama.
Ključne riječi: indeks tjelesne mase, centile, referentne vrijednosti, djeca, adolescenti
Kategorija: -> Nekategorizirano
Broj: Vol. 62, No 1, siječanj - ožujak 2018
Autori: Vesna Jureša, Vera Musil, Mirjana Kujundžić Tiljak, Marjeta Majer
Referenca rada: Paediatr Croat. 2018;62:1-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2018.1

Opširnije