Videourodinamika uz kontrastnu mikcijsku urosonografi ju - nova metoda u pedijatrijskoj nefrourologiji

Cilj ovog rada je prikazati videourodinamiku kombiniranu s kontrastnom mikcijskom urosonografi jom koja se primjenjuje u našoj ustanovi otprije 4 godine. Metoda se ne služi ionizirajućim zračenjem i visoko je senzitivna za prikaz vezikoureteralnog refl uksa. Tijekom pretrage simultano se procjenjuje funkcija donjeg mokraćnog sustava, prisutnost i stupanj refl uksa te intravezikalni tlakovi i volumeni kod kojih se refl uks javlja, što je važno u planiranju liječenja kao i u davanju prognoze. U radu analiziramo prednosti i nedostatke ove metode u odnosu na onu standardnu rengensku i opisujemo tehniku izvođenja.
Ključne riječi: urodinamika; djeca; vezikoureteralni refl uks
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 60, No 2, travanj - lipanj 2016
Autori: A. Cvitković Roić, I. Palčić, A. Jaklin Kekez, G. Roić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:64-9
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.10

Opširnije