Povezanost alergija i kroničnog sekretornog otitisa u djece

Upala srednjeg uha s izljevom (OME) česta je bolest u djece s prevalencijom koja doseže do 20% i s utjecajem na provodni gubitak sluha, zakašnjeli razvoj govora i oštećenje sluznice srednjeg uha. Cilj ove studije je utvrditi povezanost alergija i perzistirajućih upala srednjeg uha s izljevom (OME) u djece. U istraživanje je uključeno sedamdeset šestero (76) djece između 2 i 14 godina s dijagnozom perzistirajuće upale srednjeg uha s izljevom, koja su podvrgnuta operativnom zahvatu postavljanja aerizacijskih cjevčica. Sedamdeset šestero (76) zdrave djece slične dobi koja su podvrgnuta različitim neotorinolaringološkim operativnim zahvatima uključena su u kontrolnu skupinu. Pozitivna anamneza alergijskog rinitisa, rezultati intradermalnih kožnih testova i vrijednosti ukupnog i specifi čnog IgE-a su dokumentirani.U skupini s dijagnozom upale srednjeg uha s izljevom 58-ero djece (76,3%) imalo je pozitivnu anamnezu alergijskog rinitisa, a njih 45-ero (59,2%) imalo je pozitivne nalaze intradermalnog kožnog testiranja. Vrijednosti ukupnog IgE-a bile su povišene u 46-ero djece (60.5%), a vrijednosti specifi čnog IgE-a bile su povišene u njih 39-ero (51,3%) u OME skupini. U kontrolnoj skupini 12-ero djece (15,8%) imalo je pozitivnu anamnezu alergijskog rinitisa, njih 10-ero (13,2%) imalo je pozitivne nalaze intradermalnog kožnog testiranja, vrijednosti ukupnog IgE-a bile su povišene u 17-ero djece (22,4%) iz kontrolne skupine, a njih 9-ero (11,8%) imalo je povišene vrijednosti specifi čnog IgE-a. Rad pokazuje značajno veću prevalenciju alergija u skupini djece s upalom srednjeg uha s izljevom u usporedbi s kontrolnom skupinom. Značajno veći broj pozitivnih nalaza alergoloških testiranja nalazimo u skupini djece s upalom srednjeg uha s izljevom u odnosu na kontrolnu skupinu.
Ključne riječi: alergologija i imunologija; upala srednjeg uha s izljevom; gubitak sluha, provodni; dijete
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 2, travanj - lipanj 2016
Autori: M. Klančnik, M. Grgec, B. Lozić, D. Sunara
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:58-63
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.9

Opširnije