Utjecaj pasivnog pušenja na kontrolu astme u djece

Izloženost duhanskom dimu je rizični čimbenik za nastanak ili pogoršanje mnogih poremećaja, uključujući astmu. Cilj ovog istraživanja je ustvrditi pogoršava li pasivno pušenje u djece vrijednosti spirometrijskih i alergijskih parametara mjerenih iz krvi. Provedeno je retrospektivno istraživanje parova u razdoblju od 2011. do 2013. godine, u Alergološkoj ambulanti Klinike za dječje bolesti KBC-a Split. U istraživanje je uključeno 60-ero djece u dobi od 5 do 18 godina s dijagnozom astme (postavljenom prema GINA smjernicama iz 2006. godine), koje smo podijelili u dvije skupine: 36-ero djece čiji su ukućani pušili i 24-ero kojoj su ukućani bili nepušači. Analizi rani su parametri krivulje protok-volumen: PEF, FVC, FEV1, FEF25, FEF50 i FEF75 prije i poslije obavljenog bronhodilatacijskog testa sa dva udaha salbutamol (Ventolin) spreja, 100 μg po udahu; alergijski markeri iz krvi: ukupna konc. IgE-a u serumu, apsolutni i relativni broj eozinofi la u krvi te broj eozinoifi la u brisu nosa. Podatci su prikupljeni od roditelja putem upitnika te uvidom u elektroničku medicinsku dokumentaciju. Nije dokazana statistički značajna razlika između skupine djece izložene pasivnom pušenju i kontrolne skupine u promatranim vrijednostima. Broj pušača u kućanstvu također nije pokazao značajan utjecaj na spomenute vrijednosti. Pronađena je značajna razlika u vrijednosti ECP-a između skupine djece čiji su ukućani pušili u domu i one kojoj su ukućani pušili izvan njega (P = 0,009). Broj na dan popušenih cigareta u domu statistički značajno korelira s relativnim brojem eozinofi la u krvi (P = 0,048). Pasivno pušenje nije se pokazalo povezanim s brojem alergena na koje je dijete alergično.
Ključne riječi: pasivno pušenje; astma; djeca
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 60, No 2, travanj - lipanj 2016
Autori: J. Hajdić, N. Pavlov, S. Dragišić Ivulić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2016;60:45-50
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2016.7

Opširnije