Senzorna integracija

Senzorna integracija je organizacija osjeta za upotrebu. Preko osjeta dobivamo informacije о fi zičkom stanju našeg tijela i okoline koja nas okružuje. Neizmjerno mnogo bitova senzornih informacija stiže u naš mozak svakog trenutka, iz očiju, ušiju i svih dijelova tijela. Mozak mora organizirati sve te osjete kako bi se čovjek kretao, učio i ponašao. Mozak locira, svrstava i uređuje osjete, a zatim ih upotrebljava tako da formira percepciju, ponašanje i učenje. Osjeti se mogu shvatiti kao “hrana za mozak”, jer osiguravaju energiju i znanje nužno za upravljanje tijelom.Ono što osjete pretvara u percepiju je integгacija. Mozak integrira senzorne impulse u smislene oblike i odnose. Mentalno i socijalno funkcioniranje mozga zasniva se na senzomotornoj obradi. Senzorno integrativne funkcije omogućavaju osobi da funkcionira u svakodnevnim aktivnostima. Senzorna integracija je neurološki proces u kojemu mozak registrira senzorne informacije iz sredine. Ako ovaj neurološki, perceprivni proces nije uspješno obrađen u mozgu, osoba ćе imati problema da svrhovito upotrijebi informacije. Ovo može biti uzrok ponašanja osoba koje zaostaju u razvoju i imaju oštećenja kao što su autizam, problemi u učenju, ponašanju, cerebralna paraliza, ,intelektualne poteškoće, sindrom fragilnog kromosoma X i drugi genetički sindromi. Mozak ne registrira informacije iz senzornih sustava kao što su dodir, pokret, znanje, gdje su dijelovi tijela u prostoru, miris, zvuk.
Ključne riječi:
Kategorija: Kratko priopćenje
Broj: Vol. 59, No 3, srpanj-rujan 2015
Autori: V. Šarić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:185-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.28

Opširnije