Talasemija minor: prikaz obitelji s nalazom hemoglobina lepore

Hemoglobin Lepore sastavljen je od 2 normalna alfa lanca i dva lanca nastala spajanjem delta i beta lanaca, što je uzrokovano «crossing-overom» tijekom mejoze. Prikazali smo dvije sestre i članove njihove obitelji koji imaju hemoglobinopatiju Lepore, a s istim hematološkim znakovitostima i kliničkom slikom bolesti. Prikazan je i pregled literature s osvrtom na liječenje.
Ključne riječi:
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 46, No 2, travanj-lipanj 2002
Autori: V. Krmek, E. Bilić
Referenca rada:
DOI: