Holistički pristup liječenju dječaka s Touretteovim poremećajem

Touretteov poremećaj (TP) neurorazvojni je poremećaj s kombiniranim motoričkim i vokalnim tikovima. Etiologija bolesti nije jasna, ali rezultati istraživanja upućuju na važnost genetičkih faktora. U radu je opisan slučaj holističkog pristupa u liječenju desetogodišnjeg dječaka s Touretteovim poremećajem. Primijenjena farmakoterapija bila je usmjerena na komorbidna stanja, a ne na same tikove. Remisija je uslijedila nakon godinu dana liječenja.
Ključne riječi: Touretteov poremećaj; komorbiditet; psihoterapija; klonidin; klomipramin
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: N. Jakušić, A. Klobučar
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:51-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.10

Opširnije