Kartagenerov sindrom- vrlo rijedak uzrok novorođenačkog distres sindroma

U našem radu opisujemo novorođenče s respiratornim distresom udruženim sa situs viscerum inversusom. Na Kartagenerov sindrom posumnjalo se zbog respiratornog distresa, ovisnosti o kisiku, atelektaze, gustog nosnog sekreta, produktivnog kašlja i potpunog situs viscerum inversusa. Dijagnoza primarne cilijarne diskinezije potvrđena je elektronskom mikroskopijom. Naša sugestija je da treba razmotriti postojanje primarne cilijarne diskinezije, unatoč njenoj rijetkosti, u svakog novorođenčeta s neobjašnjivim respiratornim distresom. Također želimo naglasiti dijagnostičku važnost gustog nosnog sekreta i produktivnog kašlja, koje oboje vrlo rijetko viđamo u novorođenčadi. Rano postavljena dijagnoza PCD-a bitan je korak u ranom započinjanju fi zikalne terapije kao i potrebne multidisciplinske skrbi, što osigurava očuvanje što duže plućne funkcije u ove genske bolesti. Prema našim spoznajama, ovo je prvi opisani slučaj novorođenčeta s potvrđenom dijagnozom Kartagenerovog sindroma u Hrvatskoj.
Ključne riječi: novorođenče; Kartagenerov sindrom; respiratorni distres
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: R. Ribičić, J. Borošak, T. Baudoin, S. Bulimbašić, T. Ribičić, I. Mihatov Štefanović, J. Tumbri, L. Mihovilović Prajz
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:48-50
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.9

Opširnije