Dijagnoza i liječenje gastrointestinalnih smetnji u djeteta s neurološkim poremećajem

Problemi s prehranom u djece s neurološkim poremećajem veoma su česti, ali im se obično ne pridaje dovoljno pažnje. Zaostajanje u visini i težini, smanjena mišićna snaga, oslabljena srčana aktivnost, snižena mentalna pažnja i slabija otpornost prema infekcijama često su prisutni. Dijete se brzo umara i problemi s hranjenjem rastu u “zatvorenom krugu”. Gastrointestinalni refluks, aspiracija i konstipacija mogu pogoršati probleme. Ako se ne liječi, aspiracija može završiti upalom pluća, plućnom fibrozom i plućnim zatajivanjem. Danas postoje suvremene metode za procijenu i liječenje pothranjenosti. Prije svega, manji prehrambeni problemi mogu biti riješeni boljim sastavom hrane i tekućine, obogaćenom hranom i masom laksativa, ali ako su problemi veći, preporučuje se rano savjetovanje i procjena stručnog tima. Hranjenje mora biti omoguićeno oralnim putem i u dovoljnoj mjeri, u protivnom odmah treba uvesti hranjenje putem gastrostome. Tamo gdje se refluks i aspiracija ne mogu kontrolirati lijekovima, antirefluksna kirurško liječenje može olakšati ove simptome. Postoji kritični “prozor” u prvoj godini života za liječenje malnutricije i onemogućava dijete da nadoknadi taj gubitak. Poboljšana prehrana može poboljšati rast, snagu i pokretljivost, kognitivni razvoj, smanjiti razdražljivost i spasticitet, ojačati imunitet, može pomoći u profilaksi i cijeljenju rana uzrokovanih pritiskom i poboljšati perifernu cirkulaciju.
Ključne riječi:
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 46, No 2, travanj-lipanj 2002
Autori: S. Christerson
Referenca rada:
DOI: