Marshallov sindrom – izazov u kliničkoj praksi

Marshallov sindrom (periodična groznica, adenitis, faringitis, afte, sindrom PFAPA) obilježen je opetovanim epizodama groznice udružene s aftoznim stomatitisom, cervikalnim adenitisom ili faringitisom. Iako je to najčešći uzrok opetovane groznice u djece, ova se dijagnoza rijetko postavlja. Cilj ovoga ispitivanja bio je opisati skupinu rumunjske djece s Marshallovim sindromom. U sedmoro djece s PFAPA primijenjene su sljedeće metode: anamneza, klinički pregled te određivanje sedimentacije eritrocita (SE), C-reaktivnog proteina (CRP) i faktora tumorske nekroze alfa (TNF-α). Liječenje je provedeno prednisonom u dozi od 1 mg/kg. Dob pri nastupu PFAPA bila je 2,2 godine, a pri dijagnozi 4,8 godina. Srednja vrijednost intervala među epizodama PFAPA bila je 3,1 tjedan, a trajanja pojedine febrilne epizode 3,7 dana. Bolesnici su imali faringitis (100%), adenitis (100%) i aftozne promjene (57,1%). Srednja vrijednost SE bila je 31 mm/h, CRP 7,8 mg/dL i leukocita 17700/mm3. TNF-α je ostao povišen između febrilnih epizoda. Povoljan ishod zabilježen je u šestoro bolesnika liječenih prednisonom. U zaključku, na PFAPA treba posumnjati u djece s periodičnim groznicama udruženim s faringitisom, cervikalnim adenitisom i aftoznim stomatitisom.
Ključne riječi: Marshallov sindrom; groznica
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: C. Lazea, R. Manasia, C. Lazăr
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:39-43
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.7

Opširnije