Izloženost endokrinim disruptorima kao prenatalni čimbenik rizika za kriptorhizam

Ovaj pregledni članak donosi najnovije podatke o učincima endokrinih disruptora na razvoj reprodukcijskog sustava, kao i o proturječjima u ovom području. Kriptorhizam je jedno od najčešćih stanja na koja utječu endokrini disruptori. Novija izvješća ouzroku ovoga poremećaja sve više doprinose razumijevanju ovoga čestog i važnog problema. Endokrini disruptori defi niraju se kaoegzogene tvari sposobne prekinuti normalnu endokrinu homeostazu i reprodukciju, a obuhvaćaju ksenoestrogene, sintetske i prirodnehormone, fi to- i mikoestrogene te druge tvari koje utječu na endokrine signale. Ljudi su uvelike izloženi takvim kemikalijama.Epidemiološke studije ukazuju na udruženost prenatalne izloženosti endokrinim disruptorima i brojnih malformacija tkiva ovisnih oandrogenima. Životinjski modeli i epidemiološki dokazi povezuju izloženost androgenim disruptorima s kriptorhizmom, smanjenimbrojem spermija, povećanjem neplodnosti te s rakom testisa i prostate. Muška seksualna diferencijacija ovisna je o androgenima, atime i veoma osjetljiva na endokrine disruptore. I dalje traju rasprave o tome doprinosi li razina izloženosti rastućoj učestalostikriptorhizma. Nadalje, izgleda da je osjetljivost na ova sredstva povećana tijekom kritičnih razvojnih razdoblja obilježenih vršnomdiferencijacijom kod muškog spola. Razlike u tumačenju dostupnih studija obilježavaju neujednačene zaključke znanstvenih i regulatornihpanela o potencijalnim toksikološkim učincima endokrinih disruptora uz današnju razinu izloženosti ljudi. Ovaj pregledni rad pokazuje dokaze za endokrine disruptore koji djeluju kroz interferenciju s androgenim receptorima i dovode do kriptorhizma.
Ključne riječi: kriptorhizam; endokrini disruptori
Kategorija: Pregled
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: I. Fratrić, D. Živković, S. Vukmirović
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:19-24
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.4

Opširnije