Prehrana i stanje uhranjenosti djece prilikom upisa u prvi razred osnovne škole u Splitu

Tijekom školske godine 1999./2000. u Splitu je istraživano stanje uhranjenosti u 919-ero djece prije upisa u prvi razred osnovne škole. Antropometrijska mjerenja obavljena su kod sve djece, a hematološka ispitivanja (hemoglobin i hematokrit) u 708-ero ili 77% ispitanika. Anketa o tjednoj učestalosti potrošnje određenih namirnica u obiteljskoj prehrani provedena je u 270 obitelji ili na 38%-tnom uzorku ispitanika kod kojih su istražene hematološke vrijednosti sastojaka krvi.
Cilj rada bila je usporedba stanja uhranjenosti djece koja su pohađala vrtić sa 10-satnim boravkom (imaju tri obroka) i one sa 6-satnim boravkom (imaju samo užinu). Istraživanjem se utvrdilo da su pravilnije uhranjena i imaju bolje hematološke vrijednosti djeca sa 10-satnim boravkom u vrtiću. Vrijednosti hemoglobina u krvi manje od 110 g/L imalo je 13,3% djece na šestosatnom boravku, a 4,9% djece na desetosatnom boravku u vrtiću i ta je razlika statistički značajna. Navedeni podatci upućuju na važnost i potrebu uključivanja što većeg broja djece u 10-satne programe i daljnjeg unapređenja prehrane u predškolskim ustanovama. U obje skupine više od 25% ispitanika ima povećanu tjelesnu težinu, a 15% ih ima granične vrijednosti hematokrita u krvi. Stoga je neophodno i roditelje, osobito one čija djeca pohađaju vrtić sa 6-satnim boravkom, upoznati s osnovnim načelima zdrave i pravilne prehrane.
Ključne riječi:
Kategorija: Klinička zapažanja
Broj: Vol. 46, No 2, travanj-lipanj 2002
Autori: K. Ćurin
Referenca rada:
DOI: