Posttraumatski rast kod majki novorođenčadi primljene u neonatalnu jedinicu intenzivnog liječenja

Ova deskriptivna poprečna studija ispitivala je društvenu potporu i posttraumatski rast u 210 majki čija je novorođenčad hospitaliziranau neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja. Ispitivana populacija obuhvatila je sve majke koje žive u pokrajini Niğde, a čija jenovorođenčad primljena na 1. razinu neonatalne jedinice intenzivnog liječenja u razdoblju od prosinca 2007. do studenoga 2008.godine. Majkama su kući dostavljeni upitnici Posttraumatic Growth Inventory, Impact of Event Scale i Multidimensional Scale ofPerceived Social Support. Posttraumatski rast je opisalo 75,70% od 210 majki. Utjecaj događaja i doživljena društvena potpora uvisokoj su mjeri (97,40%) pretkazivali posttraumatski rast. Kako se traumatski događaji često doživljavaju unutar zdravstvenogsustava, nalazi dobiveni ovim istraživanjem veoma su vrijedni za sprječavanje negativnog utjecaja traumatskih događaja na pojedincate za pretvaranje takvog iskustva u priliku za rast.
Ključne riječi: društvena potpora; roditelji; njega bolesnika; jedinica intenzivnog liječenja, neonatalna
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: H. Boztepe, F. Inci, F. Tanhan
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:14-8
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.3

Opširnije