Prevalencija i incidencija razvojnog poremećaja kuka kod donošene novorođenčadi u Općoj bolnici Gospić tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2004. do 2013. godine

S obzirom na to da je razvojni poremećaj kuka najčešća prirođena deformacija lokomotornog sustava, cilj rada je bio utvrditi incidenciju i prevalenciju različitih stupnjeva prirođenog iščašenja kukova prema Grafu u novorođenčadi rođene u rodilištu Odjela za ginekologiju i obstetriciju Opće bolnice Gospić tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2004. do 2013. godine. Svoj novorođenoj djecirođenoj u rodilištu Odjela za ginekologiju i obstetriciju Opće bolnice Gospić tijekom desetogodišnjeg razdoblja od 2004. do 2013.godine tijekom boravka u bolnici obavljen je neselektivni ultrazvučni neonatalni skrining razvojnog poremećaja kuka metodom prema Grafu, pri čemu su I.A i I.B stupnjevi smatrani zdravima, II.A+ stupanj graničnim nalazom, kod kojega je za četiri do šest tjedana obavljena kontrola ultrazvukom na Odjelu za pedijatriju, dok su uopćeni II.A i viši, III. i IV. stupanj smatrani patološkim nalazom,te su upućeni specijalistu ortopedije na daljnju obradu. Istraživanjem tijekom desetogodišnjeg razdoblja ukupno je obuhvaćeno 3874 kukova u 1937-ero novorođenčadi čiji su modificirani stupnjevi zrelosti kukova prema Grafu bili: I.A kod 1265 kukova, I.B kod 1532, II.A+ kod 828, uopćeni II.A- i viši kod 173, III. kod 66 te IV. kod 10 kukova. Istraživanje je potvrdilo opravdanost provođenja neselektivnogultrazvučnog neonatalnog skrininga metodom prema Grafu radi utvrđivanja stupnjeva zrelosti kukova, jer je kod djeces prirođenim iščašenjima kukova uopćenog II.A i višeg, III. i IV. stupnja održanim nakon redovite kontrole provedena ortopedska korekcija, te je tako na vrijeme spriječena njihova progresija.
Ključne riječi: poremećaj kuka, razvojni; neonatalni skrining; ultrasonografija
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: S. Čubelić, B. Atalić
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:7-13
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.2

Opširnije