Utjecaj željeza na rast i učestalost infekcija u dojenčadi

Sideropenična anemija najčešća je deficitarna anemija u svijetu. Zahvaljujući brojnim primarnim i sekundarnim preventivnim mjerama, njena prevalencija u razvijenim zemljama je u značajnom padu, dok je u nerazvijenom svijetu i dalje veliki javno zdravstveni problem. Pozitivan utjecaj željeza na djetetov rani psihomotorički razvoj desetljećima je poznat, dok utjecaj na linearni rast i učestalost infekcija ostaje kontroverzan. Rezultati našeg istraživanja upućuju na relativno visoku prevalenciju sideropenične anemije upopulaciji hrvatske dojenčadi (19,7% u dobi od 4 mjeseca, 32,4% u dobi od 6-9 mjeseci i 16,4% u dobi od 12 mjeseci). Željezo primijenjenou profi laktičnim dozama, sukladno važećim smjernicama, ne utječe na linearni rast i učestalost infekcija (p>0,05), stogaje pouzdana i poželjna prevencija. S obzirom na dokazane negativne učinke sideropenične anemije, potrebno je podizati svijestroditelja o važnosti adekvatne prevencije i terapije anemije te poticati pedijatre na razini primarne zdravstvene zaštite na sustavnoprovođenje primarne i sekundarne prevencije.
Ključne riječi: anemija, nedostatak željeza; rast i razvoj; infekcija; dojenče
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 59, No 1, siječanj - ožujak 2015
Autori: Kranjčec I., Roganović J.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2015;59:1-6
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2015.1

Opširnije