Porođajni prijelomi bedrene kosti

Porođajni prijelomi bedrene kosti su rijetki. U Klinici za dječje bolesti Zagreb, u razdoblju od 1988. do 2013. godine, liječeno je 12-ero bolesnika s porođajnim prijelomom srednje i proksimalne trećine bedrene kosti u dobi do 1. mjeseca života. Najčešći rizični čimbenik bio je porođaj zatkom. Dijagnoza je postavljenja na temelju kliničkog pregleda i rengenske snimke. Bolesnici su liječeni ekstenzijom natkoljenice prema Bryant-u, sadrenom imobilizacijom te u novije vrijeme Pavlikovim remenčićima. U svih bolesnika je u 4. tjednu života došlo do stvaranja stabilnog koštanog kalusa, a usprkos značajnijem pomaku koštanih ulomaka, postignuta je odgovarajuća osovina bedrene kosti. Tijekom daljnjeg razvoja nije došlo do značajne razlike u dužini donjih ekstremiteta kao ni angulacije bedrene kosti.

Ključne riječi: frakture femura; novorođenče
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 58, No 1, siječanj - ožujak 2014
Autori: Vrdoljak O., Bumči I., Car A., Župančić B., Bastić M., Barčot Z., Tufeković D., Vrdoljak J.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2014;58:31-4
DOI: http://dx.doi.org/10.13112/PC.2014.5

Opširnije