Akutne dišne infekcije u djece uzrokovane adeno i parainfluenca virusima

Adeno virusi i parainfluenca virusi česti su uzročnici akutnih respiratornih infekcija u djece i odraslih u svim dijelovima svijeta. Cilj ovog rada je prikazati epidemiološke karakteristike akutnih respiratornih infekcija u djece uzrokovanih adeno virusom i parainfluenca virusom na području Zagreba i Zagrebačke županije. U istraživanju su sudjelovala hospitalizirana djeca mlađa od 10 godina s područja Zagreba i Zagrebačke županije oboljela od akutnih respiratornih infekcija u razdoblju od 14. studenog 2008. do 14. studenog 2010. godine. Od svakog bolesnika je uzet nazofaringealni sekret u kojem su adeno virusi i parainfluenca virusi dokazani metodom izravne imunofluorescencije. Infekciju uzrokovanu adeno virusom ili parainfluenca virusom imalo je 528/2403 (21,97 %) bolesnika s akutnim respiratornim infekcijama. Od njih je 306/528 (58%) djece bilo muškog spola i 222/528 (42%) ženskog. Odnos ukupnog broja muške naprama ženskoj djeci bio je 1:0,73. Adeno virusi su dokazani u 448/2403 (18,64%) bolesnika, a parainfluenca virusi u njih 80/2403 (3,33%). Broj slučajeva infekcije adeno virusom ili parainfluenca virusom značajno raste u dobi iznad 12 mjeseci te postupno pada od navršene 2. godine. Adeno virusi su se u istraživanom razdoblju javljali tijekom cijele godine, s nešto manjom učestalošću u ljetnim mjesecima, dok su vrhunci učestalosti u proljeće (posebno mjesec ožujak). Najčešće infekcije adeno virusom i parainfluenca virusom u dječjoj dobi su one gornjeg dišnog sustava (90%), druga po redu je pneumonija, a potom bronhiolitis, bronhitis te krup. Iz rezultata studije se vidi da su adeno virusne infekcije u djece češće od infekcija parainfluenca virusom te da su ova dva virusa važni uzročnici infekcija gornjeg dijela dišnog sustava i pneumonija u dobi od 1.-5. godine života.

Ključne riječi: adenovirusi; parainfluenca virusi 2, humani; infekcije respiratornog sustava; novorođenče; dijete, predškolsko; dijete
Kategorija: Izvorni znanstveni članak
Broj: Vol. 57, No 3, srpanj - rujan 2013
Autori: Gordana Mlinarić-Galinović, Gorana Šulentić Tomić, Renata Sim, Leo Markovinović, Goran Tešović, Jasna Čepin-Bogović, Irena Ivković-Jureković
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:211-5
DOI:

Opširnije