Uvodnik

Poštovani kolegice i kolege, Ovim tematskim brojem časopisa Paediatria Croatica obilježavamo nekoliko važnih događaja koji su se zbili u razdoblju od objave posljednjeg tematskog broja u travnju-lipnju 2012. godine.

Ovaj tematski broj časopisa Paediatria Croatica sadrži radove prikazane na 41. simpoziju Hrvat skog društva za dječju neurologiju (HDDN), koji se 8. prosinca 2012. godine održao u Hrvat skom liječničkom zboru u organizaciji Zavoda za dječju neurologiju, Klinike za pedijatriju, Klinike za dječje bolesti Zagreb. Skup su u ime ministra zdravlja prof. Rajka Ostojića, dr. med. pozdravili njegov zamjenik mr. Marjan Cesarik, dr. med. i predsjednik Hrvatske liječničke komore prim. Hrvoje Minigo, dr. med.

Na simpoziju je sudjelovalo 76-ero dječjih neurologa i pedijatara s usmjerenjem u dječjoj neurologiji, specijalizanata pedijatrije te stručnjaka srodnih struka: neuroonkologije, neurokirurgije, neuroradiologije, fizijatrije, profesora defektologa, logopeda, rehabilitatora. Na simpoziju su sudjelovali i dječji neurolozi iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Pozvani gost predavač je bila prof. dr. sc. Ingeborg Krägeloh-Mann, vodeća europska stručnjakinja za kliničku i „neuroimaging“ klasifi kaciju cerebralne paralize, predsjednica Znanstvenog odbora Europskog društva za dječju neurologiju - European Pediatric Neurology Society (EPNS) i istaknuta članica europskog registra za cerebralnu paralizu - Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE).

Glavne teme simpozija su bile cerebralna paraliza, nekontrolirane epilepsije, neuromišićne bolesti i demijelinizirajuće bolesti živčanog sustava, a postojala je mogućnost prikaza i radova na slobodne teme.

Na simpoziju je pozvano predavanje imala prof. Krägeloh-Mann “Cerebral palsy - as a model to study brain plasticity”, bilo je 15 usmenih predavanja, razdijeljenih u 4 sekcije, te stručno vođena poster sekcija sa 14 postera. U izlaganjima najzastupljenije glavne teme simpozija - cerebralne paralize - osim pozvanog predavanja, održana su još četiri usmena izlaganja, od kojih su tri bila prikazi novih znanstvenih istraživanja patogeneze i terapije cerebralne paralize napravljenih u izradi doktorskih disertacija. Kao dio 41. simpozija HDDN-a 7. prosinca 2012. godine je na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga održan i satelitski simpozij „Cerebralna paraliza: klinička i MRI klasifi kacija“, s pozvanim predavanjem “Timing of brain lesions in children with cerebral palsy“ prof. Ingeborg Krägeloh-Mann i njezinom supervizijom bolesnika s cerebralnom paralizom i nalazom magnetske rezonancije mozga, koje su kratkim izlaganjima prikazali specijalizanti pedijatrije i pedijatrijske neurologije.

Simpozij je bio namijenjen promicanju pristupa Hrvatske u Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE), koji priprema Akademija za razvojnu rehabilitaciju u Hrvatskoj, pri Klinici za dječje bolesti Zagreb u suradnji s Ministarstvom zdravlja i Hrvat skim zavodom za javno zdravstvo. Ovaj tematski broj časopisa Paediatria Croatica sadrži 4 izvorna znanstvena rada, 8 prikaza slučajeva te sažetke usmenih izlaganja i postera prikazanih na simpoziju. Nakon simpozija održana je izborna skupština HDDN. Podnesena su izvješća o radu dosadašnjeg vodstva Društva: predsjednice prof. dr. sc. Nine Barišić, dr. med., tajnice Matilde Kovač Šižgorić, dr. med. i blagajnice dr. sc. Romane Gjergje Juraški, dr. med., koja su, kao i rad cijelog Društva u protekle četiri godine ocijenjeni vrlo uspješnim. Izabrano je i novo vodstvo HDDN-a: predsjednica, tajnica i blagajnica te prvi dopredsjednik prim. dr. sc. Zlatko Sabol, dr. med. ponovo su izabrani za novi četverogodišnji mandat vođenja Društva, a izabran je i novi Upravni odbor. Naknadno su članovi Upravnog odbora izabrali prof. dr sc. Igora Prpića, dr. med. za drugog dopredsjednika HDDN-a.

Četrdeset prvi simpozij HDDN-a i satelitski simpozij, uz sudjelovaje ugledne gošće prof. Ingeborg Krägeloh-Mann, predsjednice Znanstvenog odbora EPNS-a te Izborna skupština HDDN-a s novim vodstvom, bili su priprema za postupak akreditacije za program izobrazbe i uže specijalizacije iz pedijatrijske neurologije, koje provodi međunarodno povjerenstvo EPNS-a. Izaslanici EPNS-a, prof. Richard Newton i prof. Heikki Rantal posjetili su nas 21. i 22. ožujka 2013. godine. U sklopu posjeta uglednim su gostima prikazani povijest i sadašnje aktivnosti HDDN-a, koje je predstavila predsjednica HDDN-a te djelatnosti edukacijskih centara Zavoda za dječju neurologiju KBC Zagreb, Klinike za dječje bolesti Zagreb, KBC “Sestre milosrdnice”, KBC Split, Rijeka i Osijek, koje su prikazali njihovi predstavnici. Izaslanstvo EPNS-a posjetilo je zagrebačke edukacijske centre te Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim smetnjama Goljak, jer je pedijatrijska habilitacija obvezni modul europskog programa uže specijalizacije iz dječje neurologije. Organiziran je i posjet Hrvatskom institutu za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je naš istaknuti znanstvenik, akademik Ivica Kostović upoznao izaslanike sa znanstvenim postignućima djelatnika Instituta i vanjskih suradnika iz područja dječje neurologije, naglasivši da je perinatalno oštećenje mozga dio programa trajne istraživačke djelatnosti instituta.

Delegacija je posjetila i Ministarstvo zdravlja, gdje ih je predsjednica povjerenstva za specijalističko usavršavanje prof. Nada Čikeš upoznala s novim programom specijalističkog usavršavanja liječnika u Hrvatskoj. Sastanku u Ministarstvu zdravlja bili su nazočni i predstavnici Hrvatske liječničke komore. Na završetku posjeta delegacija EPNS-a je pozitivno ocijenila djelatnost HDDN-a, pogotovo dugu tradiciju Društva i usavršavanja u dječjoj neurologiji, koju je zasad postiglo 43-je pedijatara te je dala preliminarno izvješće i smjernice za usklađivanje dosadašnjeg programa subspecijalizacije s europskim programom. Idući, 42. simpozij HDDN-a održat će se u KBC Osijek, a predsjednica simpozija će biti Krasanka Hafner, dr. med. voditeljica Odjela za dječju neurologiju Klinike za pedijatriju KBC Osijek. Simpozij u Osijeku dodatni je motiv članovima HDDN-a za prikaz novih postignuća, za koja bismo željeli da rezultiraju idućim tematskim brojem ovog časopisa.

Prof. dr sc. Vlatka Mejaški Bošnjak, dr. med.
Mr. sc. Tomislav Gojmerac, dr. med.
Predsjednica i tajnik Organizacijskog odbora 41. simpozija HDDN
Urednici tematskog broja
Ključne riječi:
Kategorija: Sažetak
Broj: Vol. 57, No 2, travanj - lipanj 2013
Autori: Mejaški Bošnjak V.
Referenca rada: Paediatr Croat. 2013;57:99-100
DOI:

Opširnije