Konferencija dijete u gradu - Zagreb, 26. – 28. rujna 2012.

Želimo Vas obavijestiti i u ime Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, jednog od suorganizatora Konferencije, potaknuti i pozvati na sudjelovanje na 6. Konferenciji Child in the City/Dijete u gradu 2012.
Konferencija se održava svake dvije godine, a kao što vam je već poznato, ove će se godine održati u Zagrebu, Hrvatskoj, od 26. do 28. rujna.

Programski odbor Konferencije prepoznao je četiri glavne teme:
• Igra: Kako planirati i ostvarivati dječje pravo na igru u gradovima prijateljima djece? Posebice nam je želja istaknuti važnost, pa čak i utjecati na planiranje i potrebu djece da imaju dovoljno vremena za igru.
• Dječja prava: Kako provoditi dječja prava te informirati o njima u gradovima prijateljima djece? Konvencija UN-a o pravima djeteta još jedan je izazov za gradove prijatelje djece. Svaki građanin trebao bi biti svjestan važnosti te Konvencije i njezina utjecaja na lokalne politike.
• Zdravlje: Kako osigurati fizičko, socijalno, mentalno i emocionalno zdravlje djece u gradovima prijateljima djece? Izazov ove teme je integracija tih različitih aspekata zdravlja. Osim psihičkog, pozornost je upućena na mentalno zdravlje, štoviše globalno (općenito) na socijalno zdravlje djece.
• Međugeneracijski razvoj: Kako omogućiti istinsku međugeneracijsku interakciju u našim gradovima prijateljima djece? Djeca ne žele biti isključena skupina građana od ostalih skupina (npr. starije osobe). Stoga pojam međugeneracijske solidarnosti više je od pukih riječi. Ona je ključna društvena vrijednost.

Radni jezik Konferencije je engleski.

Prijave sažetaka za izlaganja:
Programski odbor Konferencije poziva na prijavu sažetaka za znanstvene radove i izvješća o dobroj praksi na ove teme, koji će se primati do 27. siječnja 2012. To je izvrsna mogućnost da prezentirate rad svojega grada/općine, ustanove ili udruge. Ako ste zainteresirani za aktivno sudjelovanje na Konferenciji kroz izlaganja, u brošuri ćete naći detalje vezane za prijavu sažetaka. Više informacija o samoj Konferenciji, obliku sažetka te samu prijavnicu možete naći na mrežnoj stranici www.childinthecity. com te dobiti kod Ana Marije Lekić, lokalne predstavnice Zaklade Dijete u gradu, na e-mail: childinthecityşamlm-asistent.hr, tel. +385 91 5334452.

Kotizacije:
Za sudionike iz Hrvatske preko Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ organizator je odobrio skupni popust na kotizacije (za najmanje 50 sudionika) u iznosu od 495 EURA po sudioniku. Stoga Vas molimo da nam najkasnije do 15. siječnja 2012., neovisno o prijavama sažetaka, u Sjedište Akcije, Središnji koordinacijski odbor (infoşsavez-dnd. hr ; 01/49 22 959, kontakt osobe: Snježana Krpes i Ana Kolobarić) javite namjeravate li sudjelovati na Konferenciji, kako bismo mogli obavijestiti organizatore o potencijalnom broju sudionika iz Hrvatske te dobiti iscrpne informacije o mogućnosti korištenja popusta. Redovne kotizacije za prijave do 31. svibnja iznose 560 EURA, a nakon 1. lipnja 660 EURA.
Konferencija Child in the City/Dijete u gradu nadahnjujući je europski pokret kojim se promiče implementacija UN-ove Konvencije o pravima djeteta na lokalnoj razini. Dosad je održano 5 konferencija Child in the City/Dijete u gradu, i to u Brugesu, Londonu, Stuttgartu, Rotterdamu i Firenci. Sudjelovanje na konferenciji Child in the City/Dijete u gradu dobra je prilika da iznesete svoja dugogodišnja iskustva i kvalitetne inicijative na razini gradova i općina, nadležnih tijela i organizacija civilnog društva te dobijete uvid u aktivnosti i mjere koje se provode u Europi, pa i šire, za razvoj zajednica po mjeri djece. Zato je vrlo važno i vrijedno da na konferenciji koja se održava u Hrvatskoj svi zajedno prezentiramo hrvatska iskustva u europskom kontekstu.

Središnji koordinacijski odbor akcije: „Gradovi i općine – prijatelji djece“
Ključne riječi:
Kategorija: Društvene vijesti
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: L. Brisky, V. Krželj, B. Lozić, R. Kuzmanić Šamija, T. Brisky
Referenca rada:
DOI: