Uvođenje obveznog cijepljenja protiv velikih boginja na području Dalmacije i grada Splita u prvoj polovini 19. stoljeća

Cilj ovog istraživanja bio je prezentirati početke cijepljenja protiv velikih boginja u Dalmaciji i gradu Splitu tijekom prve polovine 19. stoljeća. Ova je preventivna akcija započela zaslugom protomedika dr. Orazija Pinellija 1801. godine. Premda je prva austrijska uprava u Dalmaciji (1797.-1805.) podupirala cijepljenje, slijedeća francuska vlast (1805.-1813.) osobito se posvetila ovoj kampanji, posebice generalni providur Vincenzo Dandolo. Njegova Naredba o cijepljenju protiv velikih boginja iz 1807. godine, kao i Pravilnik o cijepljenju koji je objavila druga austrijska uprava 1824. godine, bili su od izuzetnog značenja za uspješno provođenje cijepljenja protiv velikih boginja. U radu se opisuju nastojanja različitih dalmatinskih uprava za uvođenjem i promicanjem cijepljenja kao jedne od najvažnijih preventivnih mjera protiv velikih boginja.

Ključne riječi: CIJEPLJENJE – povijest; VELIKE BOGINJE; POVIJEST, 19. STOLJEĆE
Kategorija: Iz povijesti
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: L. Brisky, V. Krželj, B. Lozić, R. Kuzmanić Šamija, T. Brisky
Referenca rada:
DOI:

Opširnije