Prikaz nesvakidašnjeg bolesnika s ukliještenom pupčanom kilom

Pupčana kila česta je dijagnoza u kirurgiji dojenčadi i djece. U većine djece pupčana se kila spontano povuče do navršene četvrte godine života, stoga nema potrebe za kirurškim liječenjem. Pupčane kile se često nađu u djece s Downovim sindromom, trisomijom 18, trisomijom 13, mukopolisaharidozama ili kongenitalnom hipotireozom. Prikazujemo jedanaestgodišnjeg dječaka s mukopolisaharidozom tip I. u kojeg je došlo do ukliještenja pupčane kile koja je naposljetku kirurški zbrinuta. Kirurškom eksploracijom nađen je gangrenozni apendiks s peritonitisom, koji je nastao kao posljedica ukliještenja pupčane kile. Resekcija crijeva, apendektomija, operacija kile i umbilikoplastika učinjene su bez perioperativnih komplikacija, koje su češće u ove skupine bolesnika. Kako bi se spriječile moguće komplikacije, u bolesnika s mukopolisaharidozom tip I. preporuča se elektivni zahvat na pupčanoj kili.

Ključne riječi: KILA, PUPČANA – komplikacije, kirurško liječenje; MUKOPOLISAHARIDOZA; DIJETE
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: S. Marinković, S. Bukarica, D. Dobanovački, J. Antić, D. Živković
Referenca rada:
DOI:

Opširnije