Pancreas Divisum – ne tako rijedak uzrok rekurentnog pankreatitisa

Pankreas divisum (PD) jedna je od najčešćih varijanti anatomije pankreasa. Pojavnost PD-a je 6-10% u zdravih osoba. U embrionalnom razdoblju, tijekom drugog mjeseca gestacije, ne dođe do spajanja ventralnog i dorzalnog pankreatičnog kanala. Tim nespajanjem dorzalni pankreatični kanal i papila minor postaju glavni drenažni putovi egzokrine sekrecije pankreasa. U manjeg broja bolesnika s PD-om razvije se klinička slika pankreatitisa. Cilj ovog rada je prikazati povezanost PD-a i pankreatitisa. Iako se većina autora slaže da PD može biti uzrokom pankreatitisa, ova tema dalje ostaje predmetom kontroverzi. Trinaestogodišnji dječak primljen je u našu Kliniku zbog rekurentnog akutnog pankreatitisa. U jednogodišnjem razdoblju bio je u dva navrata hospitaliziran zbog rekurentnog akutnog pankreatitisa. Osim blaže osjetljivosti epigastrične regije, pri prijmu nije imao drugih simptoma. Obiteljska anamneza gastrointestinalnih bolesti bila je negativna. Obavljena je klinička, laboratorijska i radiološka dijagnostička obrada. Dobiveni parametri laboratorijske analize krvi bili su unutar referentnih vrijednosti. Magnetnom rezonantnom kolangiopankreatografijom utvrđena je separacija pankreatičnih duktusa – pancreas divisum. U perispleničnom području bile su vidljive sekvele prijašnje upale. Ovim smo potvrdili vjerojatnu uzročnu vezu između PD-a i pankreatitisa. Terapija bi se sastojala od endoskopske intervencije s profilaktičkim privremenim postavljanjem stenta ili kirurškim zahvatom. Relativna stenoza papile minor vjerojatni je čimbenik koji u slučaju PD-a uzrokuje rekurentni akutni pankreatitis.

Ključne riječi: PANKREAS – dijagnoza, radiografija, kirurško liječenje; PANKREATITIS, KRONIČNI – komplikacije, kirurško liječenje; ADOLESCENT
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: B. Kvenić, D. Divković, D. Miletić, M. Peršić
Referenca rada:
DOI:

Opširnije