Juvenilni recidivirajući parotitis kod petogodišnjeg dječaka

Juvenilni recidivirajući parotitis (JRP) iza zaušnjaka druga je po učestalosti upalna bolest parotidne žlijezde u djece nepoznate etiologije. Bolest se definira kao recidivirajući parotitis udružen s neopstruktivnim sijalektazijama zahvaćene žlijezde. JRP karakterizira dvije i više epizoda oteknuća parotide udružene s pojavom boli, crvenila i povišenjem tjelesne temperature, bez znakova supuracije. Nepoznate je etiologije i incidencije, a češće se javlja u dječaka. JRP je samolimitirajuća bolest benigna karaktera, a kod većine djece dolazi do rezolucije tegoba nakon puberteta.

Ključne riječi: PAROTITIS - krv, dijagnoza, terapija lijekovima; DIJETE, PREDŠKOLSKO
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: A. Ovuka, V. Rožmanić, G. Šaina
Referenca rada:
DOI:

Opširnije