Izolirani sfenoidni sinusitis kao uzrok neuroloških simptoma u dječjoj dobi

Izolirani sfenoidni sinusitis u dječjoj dobi može se prikazati nespecifično, širokim spektrom neuroloških simptoma. Zbog blizine sfenoidnog sinusa mozgu i očima moguće su orbitalne i intrakranijske komplikacije. Naš je bolesnik hospitaliziran zbog glavobolje u predjelu potiljka, koja je trajala dva tjedna uz meningizam i odsutnost vrućice. Hematološki i biokemijski nalazi su uredni, kao i nalaz očne pozadine. Na snimkama mozga dobivenim magnetskom rezonancijom vidljiva je nakupina tekućine i zadebljanje sluznice lijevog sfenoidnog sinusa. Elektroencefalogram je pokazivao sporo žarište centrotemporalno, koje se ne registrira mjesec dana nakon početka bolesti. Na antibiotsku terapiju već nakon nekoliko dana dolazi do potpunog povlačenja bolesti. Fokalne elektroencefalografske promjene nestale su u roku od mjesec dana. Akutna upala sfenoidnog sinusa potencijalno je ugrožavajuće, ali izlječivo stanje, pa ga treba uzeti u obzir u diferencijalnoj dijagnozi glavobolje i nejasnih neuroloških simptoma.

Ključne riječi: NEUROLOŠKI SIMPTOMI; DIJETE; SFENOIDNI SINUSITIS – komplikacije, dijagnoza, liječenje
Kategorija: Prikaz bolesnika
Broj: Vol. 56, No 1, siječanj - ožujak 2012
Autori: A. Šimić Klarić, H. Tesari, M. Tomić Rajić, N. Gotovac, Z. Kolundžić, V. Drkulec
Referenca rada:
DOI:

Opširnije